Harmonogram akademického roku 2014/2015

31. 8. – 9. 9. 2014 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma) – Albeř 
1. – 14. 9. 2014 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
8. – 21. 9. 2014 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek  
10. 9. 2014 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma studia) a studentů Bc., kteří již studovali na MFF 
15. 9. 2014 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (náhradní termín zápisu studentů, kteří se nezúčastnili soustředění na Albeři) 
15. – 30. 9. 2014 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
17. 9. 2014 Zápis studentů do 1. ročníku Mgr. studia   
do 30. 9. 2014 Průběžná kontrola plnění povinností za ak. r. 2013/2014 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. a Ph.D. studia  
do 1. 10. 2014 Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
1. 10. 2014 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2014/2015 
1. – 19. 10. 2014 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
1. 10. 2014 – 9. 1. 2015 Výuka v zimním semestru 
1. – 6. 10. 2014 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
20. – 31. 10. 2014 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
6. 11. 2014 Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a Mgr. studia 
do 7. 11. 2014 Doporučený termín zadání bakalářských prací 
12. 11. 2014 Děkanský den 
12. – 14. 11. 2014 Promoce – Bc. studium  
26. 11. 2014 Den otevřených dveří 
27. 11. 2014 Promoce – Ph.D. studium 
do 5. 12. 2014 Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
11. 12. 2014 Promoce – Mgr. studium (pro absolventy podzimního termínu SZZ) 
22. 12. 2014 – 4. 1. 2015 Vánoční prázdniny 
12. 1. – 15. 2. 2015 Zkouškové období v ZS 
do 16. 1. 2015 A. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
  B. Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  Zimní výcvikový kurz – dle oznámení katedry tělesné výchovy 
26. 1. – 8. 2. 2015 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  
do 31. 3. 2015 Průběžná kontrola studia po 1. úseku studia bakalářského studia 
2. – 15. 2. 2015 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
16. 2. – 8. 3. 2015 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 8. 4. 2015 
16. 2. 2015 Zahájení letního semestru akademického roku 2014/2015 
16. 2. – 22. 5. 2015 Výuka v letním semestru (u předmětů zařazených v doporučeném průběhu studia do 6. semestru jen do 15. 5. 2015) 
do 20. 2. 2015 Doporučený termín zadání diplomových prací 
9. – 20. 3. 2015 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů. Pro 1. ročníky Bc. studia je termín prodloužen až do 10. 4. 2015. 
do 7. 5. 2015 A. Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
13. 5. 2015 Rektorský den 
do 22. 5. 2015 A. Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  B. Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
22. 5. 2015 Promoce – Ph.D. studium 
25. 5. – 30. 6. 2015 Zkouškové období v LS 
2. – 5. 6. 2015 Doktorandský týden 
3. – 16. 6. 2015 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia – promoce absolventů se bude konat v prosinci 2015 
do 9. 6. 2015 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
11. – 16. 6. 2015 Přijímací zkoušky (Bc. a Mgr. studium) 
  Letní výcvikový kurz – dle oznámení katedry TV 
15. – 28. 6. 2015 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
18. – 19. 6. 2015 Přijímací zkoušky (Ph.D. studium) 
1. 7. – 31. 8. 2015 Letní prázdniny 
10. 7. 2015 Promoce – Mgr. studium (pro absolventy ze zimního termínu SZZ)  
do 31. 7. 2015 A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
1. – 14. 9. 2015 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
7. – 20. 9. 2015 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek  
do 30. 9. 2015 Průběžná kontrola plnění povinností za ak. r. 2014/2015 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., Mgr. a Ph.D. studia 
30. 9. 2015 Konec akademického roku 2014/2015