Harmonogram akademického roku 2013/2014

1. – 10. 9. 2013 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma) – Albeř 
2. – 13. 9. 2013 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
2. – 20. 9. 2013 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek  
11. 9. 2013 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (náhradní termín zápisu studentů, kteří se nemohli zúčastnit soustředění na Albeři) 
16. 9. 2013 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma) 
16. 9. – 6. 10. 2013 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
18. 9. 2013 Zápis studentů do 1. ročníku navazujícího Mgr. studia a 1. ročníku Bc. studia studentů, kteří již studovali na MFF 
do 30. 9. 2013 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2012/2013 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia  
do 1. 10. 2013 Doporučený termín vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
1. 10. 2013 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2013/2014 
1. 10. 2013 – 10. 1. 2014 Výuka v zimním semestru 
1. – 4. 10. 2013 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
7. – 20. 10. 2013 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
21. 10. – 1. 11. 2013 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
23. 10. 2013 Děkanský den 
7. 11. 2013 Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a nav. Mgr. studia 
do 8. 11. 2013 Doporučený termín zadání bakalářských prací 
18. – 20. 11. 2013 Promoce – Bc. studium  
20. 11. 2013 Promoce – Ph.D. studium 
28. 11. 2013 Den otevřených dveří 
do 6. 12. 2013 A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
11. 12. 2013 Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
23. 12. 2013 – 1. 1. 2014 Vánoční prázdniny 
13. 1. – 16. 2. 2014 Zkouškové období v ZS 
20. 1. – 7. 2. 2014 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek  
  Zimní výcvikový kurz – dle oznámení katedry tělesné výchovy 
3. – 23. 2. 2014 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
17. 2. 2014 Zahájení letního semestru akademického roku 2013/2014 
17. 2. – 23. 5. 2014 Výuka v letním semestru 
do 21. 2. 2014 Doporučený termín zadání diplomových prací 
24. 2. – 9. 3. 2014 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
17. – 28. 3. 2014 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
do 11. 4. 2014 A. Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
do 25. 4. 2014 Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského a navazujícího magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
5. 5. – 3. 6. 2014 Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia 
9. 5. 2014 Ukončení výuky předmětů, které jsou uvedeny v doporučeném průběhu bakalářského studia pro 6. semestr 
14. 5. 2014 Rektorský den 
21. 5. 2014 Promoce – Ph.D. studium 
do 23. 5. 2014 A. Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
26. 5. – 30. 6. 2014 Zkouškové období v LS 
3. – 6. 6. 2014 Doktorandský týden 
do 6. 6. 2014 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
9. – 10. 6. 2014 Přijímací zkoušky (Ph.D. studium) 
11. – 16. 6. 2014 Přijímací zkoušky (Bc. a navazující Mgr. studium) 
16. – 27. 6. 2014 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
  Letní výcvikový kurz – dle oznámení katedry TV 
30. 6. – 31. 8. 2014 Letní prázdniny 
9. – 10. 7. 2014 Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
do 31. 7. 2014 A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
1. – 12. 9. 2014 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
1. – 19. 9. 2014 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek  
do 30. 9. 2014 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2013/2014 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia 
30. 9. 2014 Konec akademického roku 2013/2014