Harmonogram akademického roku 2012/2013

Elektronický zápis předmětů vyučovaných na MFF bude v LS probíhat od 14. 1. do 15. 3. 2013. V období od 14. 1. do 24. 2. se mohou zapisovat pouze studenti MFF, v období od 25. 2. do 15. 3. se mohou zapisovat i studenti ostatních fakult UK.

 
20. 8. – 7. 10. 2012 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
2. – 10. 9. 2012 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma) – Albeř 
3. – 14. 9. 2012 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
3. – 21. 9. 2012 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek 
12. 9. 2012 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (náhradní termín zápisu studentů, kteří se nemohli zúčastnit soustředění na Albeři) 
17. 9. 2012 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma) 
19. 9. 2012 Zápis studentů do 1. ročníku navazujícího Mgr. studia a 1. ročníku Bc. studia studentů, kteří již studovali na MFF 
do 27. 9. 2012 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2011/2012 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia  
1. 10. 2012 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2012/2013 
1. – 5. 10. 2012 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
1. 10. 2012 – 11. 1. 2013 Výuka v zimním semestru 
do 2. 10. 2012 Vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
8. – 21. 10. 2012 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, lze zapisovat i předměty z LS) – volný 
22. 10. – 2. 11. 2012 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
7. 11. 2012 Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a nav. Mgr. studia 
do 9. 11. 2012 Termín zadání diplomových a bakalářských prací 
19. – 21. 11. 2012 Promoce – Bc. studium  
23. 11. 2012 Promoce – Ph.D. studium 
29. 11. 2012 Den otevřených dveří 
do 7. 12. 2012 A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
13. 12. 2012 Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
24. 12. 2012 – 1. 1. 2013 Vánoční prázdniny 
14. 1. – 17. 2. 2013 Zkouškové období v ZS 
21. 1. – 8. 2. 2013 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek a zimní termín souborných zkoušek 
  Zimní výcvikový kurz – dle oznámení katedry tělesné výchovy 
14. 1. – 24. 2. 2013 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – přednostní 
18. 2. 2013 Zahájení letního semestru akademického roku 2012/2013 
18. 2. – 24. 5. 2013 Výuka v letním semestru 
25. 2. – 15. 3. 2013 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS) – volný 
18. – 29. 3. 2013 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
do 12. 4. 2013 A. Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
do 26. 4. 2013 Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského a navazujícího magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
6. – 31. 5. 2013 A. Letní termín souborných zkoušek 
  B. Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia 
10. 5. 2013 Ukončení výuky předmětů, které jsou uvedeny v doporučeném průběhu bakalářského studia pro 6. semestr 
16. 5. 2013 Rektorský a děkanský den 
do 24. 5. 2013 A. Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
24. 5. 2013 Promoce – Ph.D. studium 
27. 5. – 30. 6. 2013 Zkouškové období v LS 
4. – 7. 6. 2013 Doktorandský týden 
do 7. 6. 2013 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
10. – 11. 6. 2013 Přijímací zkoušky (Ph.D. studium) 
12. – 13. 6. 2013 Přijímací zkoušky (Bc. a navazující Mgr. studium) 
17. – 28. 6. 2013 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
  Letní výcvikový kurz – dle oznámení katedry TV 
1. 7. – 1. 9. 2013 Letní prázdniny 
10. – 11. 7. 2013 Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
do 2. 8. 2013 A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
2. – 13. 9. 2013 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
2. – 20. 9. 2013 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek 
do 30. 9. 2013 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2012/2013 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia 
30. 9. 2013 Konec akademického roku 2012/2013