Harmonogram akademického roku 2011/2012

22. 8. – 21. 10. 2011 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, lze zapisovat i předměty z LS) 
29. 8. – 6. 9. 2011 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma) – Albeř 
5. – 16. 9. 2011 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
5. – 23. 9. 2011 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek 
7. 9. 2011 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (náhradní termín zápisu studentů, kteří se nemohli zúčastnit soustředění na Albeři) 
12. 9. 2011 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma) 
14. 9. 2011 Zápis studentů do 1. ročníku navazujícího Mgr. studia a 1. ročníku Bc. studia studentů, kteří již studovali na MFF 
do 30. 9. 2011 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2010/2011 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia  
1. 10. 2011 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2011/2012 
1. 10. 2011 – 13. 1. 2012 Výuka v zimním semestru 
do 3. 10. 2011 Vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
3. – 7. 10. 2011 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
24. 10. – 4. 11. 2011 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
26. 10. 2011 Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a nav. Mgr. studia 
do 11. 11. 2011 Termín zadání diplomových a bakalářských prací 
21. – 24. 11. 2011 Promoce – Bc. studium  
23. 11. 2011 Promoce – Ph.D. studium 
1. 12. 2011 Den otevřených dveří 
6. – 7. 12. 2011 Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
do 9. 12. 2011 A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
23. 12. 2011 – 2. 1. 2012 Vánoční prázdniny 
16. 1. – 17. 2. 2012 Zkouškové období v ZS 
23. 1. – 10. 2. 2012 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek a zimní termín souborných zkoušek 
  Zimní výcvikový kurz – dle oznámení katedry tělesné výchovy 
16. 1. – 16. 3. 2012 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS
20. 2. 2012 Zahájení letního semestru akademického roku 2011/2012 
20. 2. – 25. 5. 2012 Výuka v letním semestru 
19. – 30. 3. 2012 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
do 13. 4. 2012 A. Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
do 27. 4. 2012 Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského a navazujícího magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
7. 5. – 1. 6. 2012 Letní termín souborných zkoušek 
  Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia 
11. 5. 2012 Ukončení výuky předmětů, které jsou uvedeny v doporučeném průběhu bakalářského studia pro 6. semestr 
16. 5. 2012 Rektorský a děkanský den 
23. 5. 2012 Promoce – Ph.D. studium 
do 25. 5. 2012 A. Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
28. 5. – 29. 6. 2012 Zkouškové období v LS 
29. 5. – 1. 6. 2012 Doktorandský týden 
4. – 5. 6. 2012 Přijímací zkoušky (Ph.D. studium) 
6. – 8. 6. 2012 Přijímací zkoušky (Bc. a navazující Mgr. studium) 
do 8. 6. 2012 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
18. – 29. 6. 2012 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
  Letní výcvikový kurz – dle oznámení katedry TV 
2. 7. – 2. 9. 2012 Letní prázdniny 
9. – 10. 7. 2012 Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
do 3. 8. 2012 A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
3. – 14. 9. 2012 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
3. – 21. 9. 2012 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek 
do 27. 9. 2012 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2011/2012 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia 
30. 9. 2012 Konec akademického roku 2011/2012