Harmonogram akademického roku 2010/2011

23. 8. – 22. 10. 2010 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v ZS pro 2. a vyšší ročníky Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS, lze zapisovat i předměty z LS) 
30. 8. – 7. 9. 2010 Přípravné soustředění a zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (prezenční forma) – Albeř 
6. – 17. 9. 2010 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek  
6. – 24. 9. 2010 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek 
13. 9. 2010 Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (kombinovaná forma) 
15. 9. 2010 Zápis studentů do 1. ročníku navazujícího Mgr. studia 
  Zápis studentů do 1. ročníku Bc. studia (cizinci a studenti, kteří již studovali na MFF) 
do 27. 9. 2010 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2009/2010 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia  
29. 9. 2010 Zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2010/2011 
29. 9. 2010 – 14. 1. 2011 Výuka v zimním semestru 
do 1. 10. 2010 Vypsání témat diplomových a bakalářských prací 
1. – 6. 10. 2010 Zápis studentů do 1. ročníku Ph.D. studia 
13. 10. 2010 Imatrikulace studentů 1. ročníku Bc. a nav. Mgr. studia 
20. – 21. 10. 2010 Promoce – Bc. studium (pro absolventy z letního a zimního termínu SZZ) 
25. 10. – 5. 11. 2010 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů  
do 12. 11. 2010 Termín zadání diplomových a bakalářských prací 
22. 11. 2010 Promoce – Ph.D. studium 
23. – 24. 11. 2010 Promoce – Bc. studium (pro absolventy z podzimního termínu SZZ)  
2. 12. 2010 Den otevřených dveří 
do 10. 12. 2010 A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro zimní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k zimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k zimnímu termínu SZZ 
10. 12. 2010 Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
23. 12. 2010 – 2. 1. 2011 Vánoční prázdniny 
17. 1. – 18. 2. 2011 Zkouškové období v ZS 
24. 1. – 11. 2. 2011 Zimní termín bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek a zimní termín souborných zkoušek 
  Zimní výcvikový kurz – dle oznámení katedry tělesné výchovy 
17. 1. – 18. 3. 2011 Elektronický zápis předmětů vyučovaných v LS (studenti si zapisují předměty výhradně prostřednictvím systému UK SIS
21. 2. 2011 Zahájení letního semestru akademického roku 2010/2011 
21. 2. – 27. 5. 2011 Výuka v letním semestru 
21. 3. – 1. 4. 2011 Studijní oddělení provede kontrolu a potvrzení elektronického zápisu předmětů 
do 15. 4. 2011 A. Odevzdání diplomových prací pro letní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k letnímu termínu magisterských státních závěrečných zkoušek 
do 29. 4. 2011 Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského a navazujícího magisterského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k SZZ 
9. 5. – 3. 6. 2011 Letní termín souborných zkoušek 
  Letní termín státních závěrečných zkoušek magisterského studia 
13. 5. 2011 Ukončení výuky předmětů, které jsou uvedeny v doporučeném průběhu bakalářského studia pro 6. semestr 
18. 5. 2011 Rektorský a děkanský den 
25. 5. 2011 Promoce – Ph.D. studium 
do 27. 5. 2011 A. Odevzdání bakalářských prací pro letní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k letnímu termínu bakalářských státních závěrečných zkoušek 
30. 5. – 1. 7. 2011 Zkouškové období v LS 
31. 5. – 3. 6. 2011 Doktorandský týden 
6. – 7. 6. 2011 Přijímací zkoušky (Ph.D. studium) 
8. – 10. 6. 2011 Přijímací zkoušky (Bc. a navazující Mgr. studium) 
do 10. 6. 2011 Uzavření studia závěrečných ročníků bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k letnímu termínu SZZ 
20. – 28. 6. 2011 Letní termín státních závěrečných zkoušek bakalářského studia 
  Letní výcvikový kurz – dle oznámení katedry TV 
4. 7. – 4. 9. 2011 Letní prázdniny 
7. 7. 2011 Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
15. 7. 2011 Promoce – Mgr. a navazující Mgr. studium 
do 5. 8. 2011 A. Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro podzimní termín státních závěrečných zkoušek 
  B. Přihlášení se k podzimnímu termínu magisterských a bakalářských státních závěrečných zkoušek 
  C. Uzavření studia závěrečných ročníků magisterského, navazujícího magisterského a bakalářského studia – kontrola splnění všech podmínek pro připuštění k podzimnímu termínu SZZ 
5. – 16. 9. 2011 Podzimní termín bakalářských státních závěrečných zkoušek 
5. – 23. 9. 2011 Podzimní termín magisterských státních závěrečných zkoušek a podzimní termín souborných zkoušek 
do 30. 9. 2011 Kontrola splnění povinností za ak. r. 2010/2011 a zápis studentů do 2. a vyšších ročníků Bc., nav. Mgr., Mgr. a Ph.D. studia 
30. 9. 2011 Konec akademického roku 2010/2011