Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti, které se nepodařilo doručit na žádnou z evidovaných adres studenta a účastníkům jiných řízení, se doručují veřejnou vyhláškou dle § 25 Zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Zásilky jsou uloženy na studijním oddělení fakulty.

Příjmení a jméno Studium (forma/druh, obor, ročník) Číslo jednací Uloženo
Deev, Artem prezenční/bakalářské
IPP, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia 8. 4. 2022
Elistratova, Ekaterina prezenční/bakalářské
FP, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia 8. 4. 2022
Lipert, Tomáš prezenční/bakalářské
MITP, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia 8. 4. 2022