Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti, které se nepodařilo doručit na žádnou z evidovaných adres studenta a účastníkům jiných řízení, se doručují veřejnou vyhláškou dle § 25 Zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Zásilky jsou uloženy na studijním oddělení fakulty.

Příjmení a jméno Studium (forma/druh, obor, ročník) Číslo jednací Uloženo
Baran, Samuel prezenční/bakalářské
ISDI, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia 31. 10. 2019
Bečička, Josef, Ing. jiná/Program CŽV - na výkon povolání
KVVVPM, 3. r.
UKMFF/276122/2019 18. 10. 2019
Khotak, Sabur prezenční/bakalářské
IPSS, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia 31. 10. 2019
Miksa, Jaromír, Ing. jiná/Program CŽV - na výkon povolání
#3443, 1. r.
25. 10. 2019
Miksa, Jaromír, Ing. jiná/Program CŽV - na výkon povolání
#3443, 1. r.
Usnesení o ukončení studia 18. 11. 2019