Doručování veřejnou vyhláškou

Písemnosti, které se nepodařilo doručit na žádnou z evidovaných adres studenta a účastníkům jiných řízení, se doručují veřejnou vyhláškou dle § 25 Zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Zásilky jsou uloženy na studijním oddělení fakulty.

Příjmení a jméno Studium (forma/druh, obor, ročník) Číslo jednací Uloženo
Abo El Souod, Ibrahim prezenční/bakalářské
IPA, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia/Decision about study termination 5. 1. 2022
Jander, Katrina prezenční/bakalářské
IPA, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia/Decision about study termination 5. 1. 2022
Jeong, Jaehyeon prezenční/bakalářské
IPA, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia/Decision about study termination 5. 1. 2022
Wu, Wenyuan prezenční/bakalářské
IPA, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia/Decision about study termination 5. 1. 2022
Yanagisawa, Anju prezenční/bakalářské
IPA, 1. r.
Rozhodnutí o ukončení studia/Decision about study termination 5. 1. 2022
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208