Komise

Státní rigorózní komise

Obecné otázky matematiky a informatiky

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Cílem je získání širšího základu a nadhledu v matematice a informatice a jejich dějinách, jakož i teoretických a praktických zkušeností ve vyučování matematiky a informatiky.

Tematické okruhy k ústní rigorózní zkoušce jsou vymezovány individuálně tak, aby korespondovaly se zaměřením rigorózní práce uchazeče.

Doporučená literatura – matematika

[1] Clements M. A., Bishop A. J., Keitel Ch., Kilpatrick J., Leung F. K. S. (eds.). Third International Handbook on Mathematics Education, Springer, 2013
[2] Hejný M.: Teória vyučovania matematiky. 2. díl, SPN, 1990
[3] Kac M., Ulam S. M.: Mathematics and Logic, Dover Publications, 1992 (český překlad: Matematika a logika, SNTL, 1977)
[4] Kline M.: Mathematical Thought From Ancient to Modern Times, Oxford University Press, 1990
[5] Komenský J. A.: Analytická didaktika, Státní nakladatelství v Praze, 1947
[6] Ma L.: Knowing and Teaching Elementary Mathematics (Second Edition), Routledge, 2010
[7] Mighton J.: The Myth of Ability: Nurturing Mathematical Talent in Every Child, Walker Books, 2004
[8] Netuka I.: Základy moderní analýzy, Matfyzpress, 2014
[9] Pólya G.: Mathematical Discovery, Wiley, 1965
[10] Stillwell J.: Mathematics and its History (Third Edition), Springer, 2010
[11] Veselý J.: Matematická analýza pro učitele I, II, Matfyzpress, 1997
[12] Veselý J.: Komplexní analýza pro učitele, Karolinum, 2000
[13] Vybrané svazky z ediční řady Dějiny matematiky

Doporučená literatura – informatika

[1] Aho A. V., Hopcroft J. E., Ullman J. D.: The design and analysis of computer algorithms, Addison-Wesley, 1974
[2] Cormen T. H., Leiserson Ch. E., Rivest R. L., Stein C.: Introduction to Algorithms (Third Edition), MIT Press, 2009
[3] Garey M. R., Johnson D. S.: Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-completeness, W. H. Freeman, 1979
[4] Koubková A., Pavelka J.: Úvod do teoretické informatiky, Matfyzpress, 1999
[5] Kozen D. C.: Design and analysis of algorithms, Springer, 1992
[6] Matoušek J., Nešetřil J.: Kapitoly z diskrétní matematiky, Karolinum, 2010
[7] Naumann F.: Dějiny informatiky. Od abaku k internetu, Academia, 2009
[8] Vöcking B., Alt H., Dietzfelbinger M., Reischuk R., Scheideler Ch., Vollmer H., Wagner D. (eds.): Algorithms Unplugged, Springer, 2011
[9] Wilf H. S.: Algorithms and Complexity (Second Edition), A K Peters / CRC Press, 2002
[10] Wirth N.: Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, 1975 (slovenský překlad: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, 1989)