Komise

Státní rigorózní komise

Finanční a pojistná matematika

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Aplikovaná pravděpodobnost
Charakteristiky rozdělení pravděpodobností. Zákon velkých čísel a centrální limitní věta. Parametrické metody odhadu. Testování hypotéz. Bayesův princip. Regrese. Časové řady.
Životní a věcné pojištění
Kapitálové a důchodové životní pojištění. Matematické modelování v životním a neživotním pojištění. Teorie kredibility. Uspořádání rizik.
Finance a účetnictví
Analýza peněžních toků. Hodnocení cenných papírů. Finanční deriváty. VaR. Teorie portfolia. CAPM.APT. Účetnictví pojišťoven. Solventnost. Rizikový kapitál.

Doporučená literatura

[1]Anděl J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha 1993.
[2]Gerber H. U.: Life Insurance Mathematics. Springer, Berlin 1995.
[3]Goovaerts M. S. et al.: Effective Actuarial Method. North-Holland, Amsterdam 1990.
[4]Maddala G. S., Mao C. R.: Statistical Methods in Finance. Elsevier 1996.
[5]Mandl P., Mazurová L.: Matematické základy životního pojištění. Matfyzpress, Praha 1999.
[6]Mandl P., Mazurová L.: Pojistně technická finanční analýza. Matfyzpress, Praha 1999.
[7]McCutcheon J. J., Scott W. F.: An Introduction to the Mathematics of Finance. Butterworth-Heinemann, Scotland 1993.