Komise

Státní rigorózní komise

Počítačová grafika a analýza obrazu