Komise

Státní rigorózní komise

Softwarové systémy

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Diskrétní matematika, algoritmy
Základy teorie grafů, reprezentace grafů v paměti, algoritmy nad grafy. Lineární algebra. Složitost algoritmů, NP-úplné problémy.
Jazyky a překladače
Formální jazyky a automaty, Chomského hierarchie. Syntaktická analýza, speciálně pro deterministické jazyky. Specifikace sémantiky jazyků. Základní typy programovacích jazyků a jejich představitelé, C++. Struktura a konstrukce kompilátorů, lexikální, syntaktická a sémantická analýza, generování a optimalizace kódu.
Počítačové systémy a metodologie programování
Architektura počítačů. Teorie procesů a jejich kooperace. Paralelní algoritmy a distribuované prostředí. Struktura, koncepce a realizace operačních systémů. Počítačové sítě, protokoly. Vysoce paralelní soustavy.
Informační systémy
Databázové modely. Konceptuální modelování. Metody návrhu databáze. Vlastnosti relačních schémat. Databázové jazyky a jejich teorie. Implementační techniky databázových systémů. Deduktivní, objektově-relační a objektově orientované databáze.

Uchazeč si z těchto čtyř okruhů vybere tři, z nichž bude zkoušen.

Doporučená literatura

[1]Aho A.V., Sethi R., Ullman J. D.: Compilers: Principles, Techniques and Tools. Addison-Wesley, Reading 1986.
[2]Comer D. E.: Internetworking with TCP/IP. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1991.
[3]Chytil M.: Automaty a gramatiky. SNTL, Praha 1984.
[4]Kuroš A.G.: Kurs vysšej algebry. Gostechizdat, Moskva-Leningrad 1962.
[5]Melhorn K.: Data Structures and Algorithms. Vol. 2: Graph Algorithms and NP-Completeness. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1984.
[6]Melichar B.: Překladace. FEL ČVUT, Praha 1983 (skripta).
[7]Muchnick S. S.: Advanced Compiler Design and Implementation. Morgan Kaufman, Academic Press, Orlando 1997.
[8]Papadimitrou C. H.: Computational Complexity. Addison-Wesley, Reading 1994.
[9] Pokorný, J., Valenta, M.: Databázové systémy. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2013, 274 s.
[10]Richta K.: Sémantika programovacích jazyků. Karolinum, Praha 1997 (skripta).
[11]Silberschatz A., Korth H. F., Sudarshan S.: Database Systems Concepts. McGraw-Hill, New York 1997.
[12]Stonebraker M., Moore D.: Object-Relational DBMSs: The Next Great Wave. Morgan Kaufmann, Academic Press, Orlando 1996.
[13]Tanenbaum A. S.: Distributed Operating Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1995.
[14]Tanenbaum A. S.: Operating Systems. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1987.