Komise

Státní rigorózní komise

Učitelství fyziky