Komise

Požadavky ke státní rigorózní zkoušce

Širší vědní základ
Formální schéma a základní postuláty kvantové teorie. Relace neurčitosti. Schrödingerova rovnice a její řešení pro jednoduché systémy v rámci nerelativistické kvantové mechaniky. Kvantování a skládání momentu hybnosti. Spin. Přibližné metody. Základy teorie rozptylu. Systémy identických částic. Symetrie v kvantové teorii. Základy speciální teorie relativity. Rovnice relativistické mechaniky a klasické teorie pole. Poincarého grupa. Relativistická kvantová mechanika. Klein-Gordonova a Diracova rovnice, jejich řešení pro volné částice a částice v elektromagnetickém poli. Základy kvantové teorie pole. Feynmanovy diagramy. Procesy kvantové elektrodynamiky v nejnižším řádu. Diagramy s jednou uzavřenou smyčkou. Regularizace a renormalizace. Detekční metody pro registraci elementárních částic. Systematika a měření charakteristik elementárních částic, baryonových a bosonových resonancí. Geneze současného standardního modelu mikrosvěta z experimentálního hlediska.
Pokročilé partie oboru
Kvarkový model. Partonový model. Evidence pro barvu. Základy kvantové chromodynamiky: interakční lagrangián, běžící vazbová konstanta. Evoluční rovnice. Experimentální testy kvantové chromodynamiky. Teoretické základy a experimentální testy standardního modelu elektroslabých interakcí. Neutrální a nabité proudy. Vlastnosti intermediálních bosonů. Elementární procesy v nejnižším řádu. Narušení CP-invariance. Kobayashi-Maskawova matice. Oscilace neutrin. Urychlovače částic.
Specializace předseda rigorózní komise určí každému uchazeči bezprostředně po obdržení přihlášky jeden z následujících okruhu, tématicky nejbližší předložené rigorózní práci.
  • Kvantová teorie pole
  • Fenomenologie standardního modelu
  • Teorie za rámcem standardního modelu
  • Experimenty v částicové fyzice

Doporučená literatura

[1]Cahn R., Goldhaber G.: Experimental Foundations of Particle Physics. Cambridge University Press, Cambridge 1989.
[2]Ferbel T.: Experimental Techniques in High Energy Nuclear and Particle Physics. World Scientific, Singapore 1991.
[3]Formánek J.: Úvod do kvantové teorie. Academia, Praha 1983.
[4]Cheng T. P., Li L. F.: Gauge Theory of Elementary Particle Physics. Clarendon Press, Oxford 1984.
[5]Itzykson C., Zuber J. B.: Quantum Field Theory . McGraw-Hill, New York 1980.
[6]Leo W. R.: Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments. Springer, Berlin 1994.
[7]Peskin M., Schroeder D.: An Introduction to Quantum Field Theory. Addison-Wesley, Reading 1995.
[8]Weinberg S.: The Quantum Theory of Fields I, II. Cambridge University Press, Cambridge 1995, 1996.