Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Studijní program P4I2 Informatika - Softwarové systémy

Oborová rada

Aktuální složení rady je na adrese http://mff.cuni.cz/phd/or/p4i2 .

Vypsaná témata

Jsou k nahlédnutí v SIS na adrese http://mff.cuni.cz/phd/temata/p4i2 .

Poskytovaná výuka

kódPředmětZSLS
NSWI132Analýza programů a verifikace kódu 2/2 Z+Zk
NTIN033Experimentální analýza algoritmů 2/2 Z+Zk
NTIN043Formální základy softwarového inženýrství 2/2 Z+Zk
NPRG014Koncepty moderních programovacích jazyků 0/3 Z
NMAI061Metody matematické statistiky 2/1 Z+Zk
NSWI080Middleware 2/1 KZ
NSWI164Modelem řízený vývoj 0/1 Z
NSWI101Modely a verifikace chování systémů 2/2 Z+Zk
NSWI029Moderní trendy v informatice 0/2 Z0/2 Z
NDBI033Netradiční databázové modely, architektury a jazyky 2/0 Zk
NSWI026Pokročilé aspekty softwarového inženýrství 2/2 Z+Zk
NPRG058Pokročilé programování v paralelním prostředí 2/2 Z+Zk
NTIN018Pravděpodobnostní analýza algoritmů 2/0 Zk
NMAI060Pravděpodobnostní metody 2/0 Zk
NSWI104Řízení firem – Systémová dynamika II 0/2 Z
NSWI103Řízení projektů – Systémová dynamika I 0/2 Z
NAIL094Rozhodovací procedury a SAT/SMT řešiče 2/2 Z+Zk
NSWI063Start-up nebo korporace — Tajemství kariéry v IT 0/1 Z
NDBI019Stochastické metody v databázích 2/0 Zk
NDBI042Techniky vizualizace dat 2/1 Z+Zk
NDBI016Transakce 2/0 Zk
NSWI057Výběrový seminář z distribuovaných a komponentových systémů I 0/2 Z
NSWI058Výběrový seminář z distribuovaných a komponentových systémů II 0/2 Z

Seznam požadavků ke státní doktorské zkoušce

Zkouška se skládá ze tří tematických okruhů. Prvním okruhem je zvolené téma závěrečné práce, další dva okruhy si vybere student ve spolupráci se školitelem z vypsaného seznamu. Všechny okruhy jsou zkoušené jako prezentace studenta následovaná diskuzí se zkušební komisí. Komise hodnotí zejména perspektivu postupu závěrečné práce a orientaci ve zvolených tématech z pohledu tématického zaměření studenta.

U prvního okruhu (téma závěrečné práce) by měla prezentace zejména vysvětlit budoucí přínos závěrečné práce v kontextu existujícího výzkumu a uvést případné dosavadní výsledky a plán dalšího postupu tak, aby komise získala představu o budoucí podobě práce, použitých metodách a očekávaných výsledcích.

U dalších okruhů (obecně volitelná témata) by měla prezentace kriticky shrnout zvolená témata zejména pokud jde o jejich přínos k výzkumnému zaměření studenta. Očekává se proto volba aktuálních a relevantních výzkumných témat, včetně případných relevantních teoretických základů. Školitel v případě potřeby ještě před vyhlášením termínu zkoušky navrhne oborové radě rozšíření seznamu vypsaných okruhů zkoušky nebo aktualizaci literatury tak, aby obsahoval aktuální témata relevantní k výzkumnému zaměření studenta. Každé téma by mělo být koncipováno jako kompaktní seznam zdrojů (zejména výzkumných publikací), který odpovídá vývoji oboru a potřebám zkoušky.

Distribuované a edge cloud systémy

M. Satyanarayanan: The Emergence of Edge Computing IEEE Computer, 2017.
M. Villari, M. Fazio, S. Dustdar, O. Rana, R. Ranjan: Osmotic Computing: A New Paradigm for Edge/Cloud Integration. IEEE Cloud Computing, 2016.
G. Coulouris, J. Dollimore, T. Kindberg, G. Blair: Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition) Pearson, 2011.

Modelování multi-model dat

A. Hernández et al.: Exploring the visualization of schemas for aggregate-oriented NoSQL databases. Proc. ER Forum 2017.
M.-A. Baazizi et al.: Parametric schema inference for massive JSON datasets. The VLDB Journal, 2019.
M. Klettke, U. Storl, S. Scherzinger: Schema extraction and structural outlier detection for JSON-based NoSQL data stores. Proc. BTW 2015.
A. A. Frozza, E. D. Defreyn, R. Dos Santos Mello: A Process for Inference of Columnar NoSQL Database Schemas. Proc. SBC 2020.
P. Atzeni et al.: Data modeling in the NoSQL world. Computer Standards & Interfaces, 2020.
D. I. Spivak: Functorial data migration. Information and Computation, 2012.
J. Shinavier, R. Wisnesky: Algebraic property graphs. arXiv 1909.04881, 2019.
Z. H. Liu et al.: Multi-model database management systems-a look forward. Springer, 2018.

Moderní databázové systémy

P. J. Sadalage, M. Fowler: NoSQL distilled: a brief guide to the emerging world of polyglot persistence. Pearson Education, 2013.
I. Holubová et al.: Big Data a NoSQL databáze. Grada, 2015.
J. Lu, I. Holubová: Multi-model databases: a new journey to handle the variety of data. ACM Computing Surveys, 2019.

Objektové systémy

A. Rausch et al.: The Common Component Modeling Example: Comparing Software Component Models. Springer, 2008.
B. Pierce: Types and Programming Languages. MIT Press, 2002.
D. Flanagan: JavaScript: The Definitive Guide. O'Reilly Media, 2011.
D. Ghosh: DSLs in Action. Manning Publications, 2010.
D. Koenig, A. Glover, P. King, G. Laforge, J. Skeet: Groovy in Action. Manning Publications, 2007.
G. T. Brown: Ruby Best Practices. O'Reilly Media, 2009.
G. T. Leavens, M. Sitaraman: Foundations of Component–Based Systems. Cambridge University Press, 2000.
M. Abadi, L. Cardelli: A Theory of Objects. Springer, 1998.
M. Fogus, C. Houser: Joy of Closure. Manning Publications, 2011.
M. Odersky, L. Spoon, B. Venners: Programming in Scala (2nd Edition). Artima, 2010.
R. Miles: AspectJ Cookbook. O'Reilly, 2004.
T. Stahl, M. Volter: Model–Driven Software Development. Wiley, 2006.

Překladače

A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi, J. D. Ullman: Compilers: Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition). Addison Wesley, 2006.
C. F. Bolz, A. Cuni, M. Fijałkowski, A. Rigo: Tracing the Meta-Level: PyPy’s Tracing JIT Compiler. Proc. OOPSLA, 2009.
D. Grune, H. E. Bal, C. J. H. Jacobs, K. G. Langendoen: Modern Compiler Design. J. Wiley, 2000.
D. Grune, K. van Reeuwijk, H. Bal, C. J. H. Jacobs, K. G. Langendoen: Modern Compiler Design. Springer, 2012.
J. P. Shen, M. H. Lipasti: Modern Processor Design: Fundamentals of Superscalar Processors. Waveland Press, 2013.
M. Arnold, S. Fink, D. Grove, M. Hind, P. F. Sweeney: Architecture and Policy for Adaptive Optimization in Virtual Machines. IBM, 2004.
R. Allen, K. Kennedy: Optimizing Compilers for Modern Architectures: A Dependence–Based Approach. Morgan Kaufmann, 2001.

Specifikace chování softwarových systémů

A. R. Bradley, Z. Manna: The Calculus of Computation. Springer, 2007.
E. A. Emerson: Temporal and Modal Logic. Elsevier, 1990.
E. M. Clarke, O. Grumberg, D. A. Peled: Model Checking. The MIT Press, 1999.
F. Nielson, H. R. Nielson, C. Hankin: Principles of Program Analysis. Springer, 2004.
J. A. Bergstra, A. Ponse, S. A. Smolka: Handbook of Process Algebra. Elsevier, 2001.
K. McMillan: Symbolic Model–Checking. Kluwer, 1993.
R. Milner: Communication and Concurrency. Prentice Hall, 1995.

Strojové učení

T. Hastie, R. Tibshirani, J. Friedman: The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction (2nd Edition). Springer, 2017.
I. Goodfellow, Y. Bengio, A. Courville: Deep Learning. MIT Press, 2016.