Přehled akreditovaných studijních programů a oborů na MFF UK

Přehled o aktuálně otevíraných studijních programech a oborech je v informacích pro uchazeče. Programy Bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studia jsou na zvláštní stránce.

Kompletní tabulku (pro Bc., Mgr., nav. Mgr. a Ph.D. studium) ve formátu PDF naleznete zde.

Doktorské studium

Studijní program Studijní obor Aj název Zkratka/y Forma studia Standardní doba studia Cizí jazyk Rigorózní řízení Ukončení platnosti akreditace Prodloužení platnosti akreditace dle novely Zákona o VŠ
v ČJ v AJ
Fyzika (P1701) Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika (1701V036) Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics 4F1 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí (1701V012) Physics of Plasma and Ionized Media 4F2 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum (1701V007) Physics of Condensed Matter and Materials Research 4F3 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika (1702V019) Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics 4F4 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Fyzika povrchů a rozhraní (1701V043) Physics of Surfaces and Interfaces 4F5 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Kvantová optika a optoelektronika (1701V022) Quantum Optics and Optoelectronics 4F6 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Geofyzika (1701V017) Geophysics 4F7 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Meteorologie a klimatologie (1701V024) Meteorology and Climatology 4F8 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Subjaderná fyzika (1701V033) Subnuclear Physics 4F9 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Jaderná fyzika (1701V020) Nuclear Physics 4F10 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Matematické a počítačové modelování (1103V013 ) Mathematical and Computer Modelling 4F11 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky (1701V051) Physics Education and General Problems of Physics 4F12 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Fyzika (P1701) Fyzika nanostruktur (1701V050) Physics of Nanostructures 4F13 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Informatika (P1801) Teoretická informatika (1801V010) Theoretical Computer Science 4I1 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Informatika (P1801) Softwarové systémy (2612V043) Software Systems 4I2 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Informatika (P1801) Matematická lingvistika (1103V012) Mathematical Linguistics 4I3 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Informatika (P1801) Diskrétní modely a algoritmy (1801V014) Discrete Models and Algorithms 4I4 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Informatika (P1801) Počítačová grafika a analýza obrazu (1801V051) Computer Graphics and Image Analysis 4I5 P,K P,K 4 AJ Ne 31.07.2020 31.12.2024
Matematika (P1101) Algebra, teorie čísel a matematická logika (1101V005) Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic 4M1 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Matematika (P1101) Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury (1101V038) Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures 4M2 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Matematika (P1101) Matematická analýza (1101V014) Mathematical Analysis 4M3 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Matematika (P1101) Pravděpodobnost a matematická statistika (1101V027 ) Probability and Mathematical Statistics 4M4 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Matematika (P1101) Vědecko-technické výpočty (1101V036) Scientific and Technical Calculations 4M6 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Matematika (P1101) Obecné otázky matematiky a informatiky (1101V026) General Questions of Mathematics and Information Science 4M8 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024
Matematika (P1101) Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika (1101V053) Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics 4M9 P,K P,K 4 AJ Ne 31.08.2019 31.12.2024