Kurz celoživotního vzdělávání (CŽV) na výkon povolání, studium k rozšíření odborné kvalifikace, kombinovaná forma studia

Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika

Základní informace o studiu