Finanční matematika

Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Doporučený průběh studia

1. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NMAG111Lineární algebra 1 104/2 Z+Zk
NMTM101Matematická analýza I 84/2 Z+Zk
NMIN111Programování 1 30/2 Z
NMFM101Účetnictví 1 52/2 Z+Zk
NTVY014Tělesná výchova I 10/2 Z
 Anglický jazyk 10/2 Z
NMAG112Lineární algebra 2 104/2 Z+Zk
NMMA122Kalkulus 1 104/4 Z+Zk
NMFM104Úvod do financí 32/0 Zk
NTVY015Tělesná výchova II 10/2 Z
 Anglický jazyk 10/2 Z
 Volitelné předměty 7  

Doporučené volitelné předměty

Velice doporučujeme navštěvovat kursy anglického jazyka. Jejich výběr je popsán v úvodní části oblasti vzdělávání Matematika.

Studentům, kteří si na začátku studia chtějí procvičit a zdokonalit základní matematické dovednosti potřebné ke studiu, doporučujeme předměty NMTM161 a NMTM162.

kódPředmětKredityZSLS
NMTM161Matematický proseminář I 20/2 Z
NMTM162Matematický proseminář II 20/2 Z
NMIN112Programování 2 82/4 Z+Zk
NMSA170Pravděpodobnostní a statistické problémy 20/2 Z

2. rok studia

kódPředmětKredityZSLS
NMMA221Kalkulus 2 84/2 Z+Zk
NMNM211Úvod do numerické matematiky 84/2 Z+Zk
NMFM207Matematické metody ve financích 52/2 Z+Zk
NMFM205Matematika ve financích a pojišťovnictví 64/0 Zk
NTVY016Tělesná výchova III 10/2 Z
 Anglický jazyk 10/2 Z
NMFM202Pravděpodobnost pro finanční matematiky 84/2 Z+Zk
NMFM204Úvod do optimalizace 52/2 Z+Zk
NMFM201Finanční management 32/0 Zk
NMIN203Mathematica pro začátečníky 20/2 Z
NTVY017Tělesná výchova IV 10/2 Z
NJAZ091Anglický jazyk 10/0 Zk
 Anglický jazyk 10/2 Z
 Volitelné předměty 10  

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NMFM309Bankovnictví 52/2 Z+Zk
NMFM306Veřejné finance 32/0 Zk
NMFM260Ekonomie 52/2 Z+Zk

3. rok studia

Na začátku 3. roku studia je potřeba vybrat jedno ze dvou zaměření. Zaměření určuje jaká užší oblast finanční matematiky bude hlouběji studována a pomáhá studentům vybírat vhodné předměty.

Program Finanční matematika umožňuje specializaci na jedno ze dvou nabízených zaměření:

1. Zaměření Finančně-pojistné výpočty je určeno pro studenty, kteří chtějí po ukončení bakalářského studia odejít do praxe.
2. Zaměření Finanční modelování je určeno k přípravě na navazující magisterské studium programu Finanční a pojistná matematika.

Doporučený průběh - Finanční modelování

kódPředmětKredityZSLS
NMFM301Statistika pro finanční matematiky 84/2 Z+Zk
NMFM308Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky 84/2 Z+Zk
NMFM311Úvod do pojišťovnictví 52/2 Z+Zk
NMMA341Kalkulus 3 84/2 Z+Zk
NMFM316Pojišťovací právo 32/0 Zk
NMFM332Statistika pro finanční matematiky 2 52/2 Z+Zk
NMFM334Základy regrese 52/2 Z+Zk
NMAT362Referativní seminář k bakalářské práci 40/2 Z
NSZZ031Vypracování a konzultace bakalářské práce 60/4 Z
 Volitelné předměty 8  

Doporučený průběh - Finančně-pojistné výpočty

kódPředmětKredityZSLS
NMFM301Statistika pro finanční matematiky 84/2 Z+Zk
NMFM308Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky 84/2 Z+Zk
NMFM311Úvod do pojišťovnictví 52/2 Z+Zk
NMFM316Pojišťovací právo 32/0 Zk
NMFM336Finančně-pojistná praxe 150/15 Z
NMFM338Vybrané pojistně-matematické metody 32/0 Zk
NMAT362Referativní seminář k bakalářské práci 40/2 Z
NSZZ031Vypracování a konzultace bakalářské práce 60/4 Z
 Volitelné předměty 8  

Doporučené volitelné předměty

Doporučujeme zapsání semináře NMAT362. Dále doporučujeme

kódPředmětKredityZSLS
NMFM462Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik 32/0 Zk
NMIN264Mathematica pro pokročilé 20/2 Z
NMFM461Demografie 32/0 Zk

Shrnutí studijního plánu

Povinné předměty

Všechny předměty z této skupiny je potřeba úspěšně absolvovat.

kódPředmětKredityZSLS
NMAG111Lineární algebra 1 104/2 Z+Zk
NMTM101Matematická analýza I 84/2 Z+Zk
NMIN111Programování 1 30/2 Z
NMFM101Účetnictví 1 52/2 Z+Zk
NTVY014Tělesná výchova I 10/2 Z
NMAG112Lineární algebra 2 104/2 Z+Zk
NMMA122Kalkulus 1 104/4 Z+Zk
NMFM104Úvod do financí 32/0 Zk
NTVY015Tělesná výchova II 10/2 Z
NMMA221Kalkulus 2 84/2 Z+Zk
NMNM211Úvod do numerické matematiky 84/2 Z+Zk
NMFM207Matematické metody ve financích 52/2 Z+Zk
NMFM205Matematika ve financích a pojišťovnictví 64/0 Zk
NTVY016Tělesná výchova III 10/2 Z
NMFM202Pravděpodobnost pro finanční matematiky 84/2 Z+Zk
NMFM204Úvod do optimalizace 52/2 Z+Zk
NMFM201Finanční management 32/0 Zk
NMIN203Mathematica pro začátečníky 20/2 Z
NTVY017Tělesná výchova IV 10/2 Z
NJAZ091Anglický jazyk 10/0 Zk
NMFM301Statistika pro finanční matematiky 84/2 Z+Zk
NMFM308Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky 84/2 Z+Zk
NMFM311Úvod do pojišťovnictví 52/2 Z+Zk
NMFM316Pojišťovací právo 32/0 Zk
NSZZ031Vypracování a konzultace bakalářské práce 60/4 Z

Povinně volitelné předměty

Z této skupiny je potřeba získat alespoň 18 kreditů. V závorce uvádíme, zda je předmět určen pro teoretické zaměření Finanční modelování (FM) nebo praktické zaměření Finančně-pojistné výpočty (FPV).

kódPředmětKredityZSLS
NMMA341Kalkulus 3(FM)84/2 Z+Zk
NMFM332Statistika pro finanční matematiky 2(FM)52/2 Z+Zk
NMFM334Základy regrese(FM)52/2 Z+Zk
NMFM336Finančně-pojistná praxe(FPV)150/15 Z
NMFM338Vybrané pojistně-matematické metody(FPV)32/0 Zk

Doporučené volitelné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NMUM161Matematický proseminář I 20/2 Z
NMUM162Matematický proseminář II 20/2 Z
NMFM260Ekonomie 52/2 Z+Zk
NMIN112Programování 2 82/4 Z+Zk
NMSA160Pravděpodobnostní a statistické problémy 52/2 Z+Zk
NMFM309Bankovnictví 52/2 Z+Zk
NMFM306Veřejné finance 32/0 Zk
NMFM461Demografie 32/0 Zk
NMIN264Mathematica pro pokročilé 20/2 Z
NMFM462Praktické aspekty měření a řízení finančních rizik 32/0 Zk
NMAT362Referativní seminář k bakalářské práci 40/2 Z

Státní závěrečná zkouška

Podmínky pro přihlášení ke státní závěrečné zkoušce

Získání alespoň 180 kreditů.
Splnění všech povinných předmětů studijního plánu.
Získání alespoň 18 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů.
Odevzdání vypracované bakalářské práce ve stanoveném termínu.

Podrobnosti o organizaci státních závěrečných zkoušek a také podrobnější vysvětlení požadavků pro ústní část státní závěrečné zkoušky lze najít na stránkách http://garant.karlin.mff.cuni.cz/stud/bc_szz_main.shtml.

Ústní část státní závěrečné zkoušky

Zkouška má přehledový charakter. Jsou kladeny jen širší otázky a žádá se, aby posluchač prokázal pochopení základních problémů, byl schopen je ilustrovat na konkrétních situacích a osvědčil určitou míru syntézy a hlubšího pochopení. Z každého z tematických okruhů 1-3 dostane student jednu otázku.

1. tématický okruh: Matematika

Diferenciální počet. Integrální počet. Vázané extrémy funkcí více proměnných. Vektorové prostory. Matice a determinanty, lineární soustavy rovnic. Lineární a bilineární formy.

2. tématický okruh: Finanční matematika a účetnictví

Časová hodnota peněz. Výnosové křivky. Hodnocení finančních investic včetně derivátů. Míry rizika. Metody analýzy trhu cenných papírů. Optimalizace portfolia. Podvojné účetnictví. Oceňování majetku v účetnictví. Úvod do tarifování, druhy technických rezerv, specifika účetnictví pojišťoven.

3. tématický okruh: Pravděpodobnost a statistika

Náhodné veličiny a vektory, rozdělení, kovariance, korelace, podmíněné rozdělení. Konvergence posloupností náhodných veličin. Odhady parametrů a testy hypotéz. Kontingenční tabulky a analýza rozptylu.