Informatika - Softwarové systémy

Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Garantující pracoviště: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů
Oborový garant: Prof. Ing. Petr Tůma, Dr.

Zaměření:

systémové programování
spolehlivé systémy
výkonné systémy

Tento program je určen studentům se zájmem o hluboké znalosti z oblasti programovacích jazyků a počítačových systémů. Nabízí tři zaměření - Systémové programování, které vybaví absolventa znalostmi o moderních operačních systémech a souvisejících technologiích jako middleware či virtual machines, Spolehlivé systémy, které se soustředí na metody systematické konstrukce systémů s vysokou spolehlivostí, a konečně Výkonné systémy, které kladou důraz na znalosti potřebné pro vývoj software na moderních paralelních a distribuovaných systémech.

Povinné předměty

kódPředmětKredityZSLS
NTIN066Datové struktury 1 62/2 Z+Zk
NTIN090Základy složitosti a vyčíslitelnosti 42/1 Z+Zk
NSZZ023Diplomová práce I 60/4 Z
NSZZ024Diplomová práce II 90/6 Z
NSZZ025Diplomová práce III 150/10 Z

Povinně volitelné předměty

Hlavní náplň programu představují následující povinně volitelné předměty, u kterých program požaduje studium podle preferencí studenta v objemu nejméně 48 kreditů. Při volbě předmětů je vhodné zohlednit také budoucí zaměření odborné části státní závěrečné zkoušky.

kódPředmětKredityZSLS
NSWI151Administrace virtualizační infrastruktury 30/2 Z
NSWI132Analýza programů a verifikace kódu 52/2 Z+Zk
NSWI176Dynamický překlad prakticky 20/2 Z
NSWI133Firemní semináře 20/2 Z0/2 Z
NTIN043Formální základy softwarového inženýrství 52/2 Z+Zk
NPRG014Koncepty moderních programovacích jazyků 40/3 Z
NSWI109Konstrukce překladačů 42/1 Z+Zk
NSWI080Middleware 42/1 KZ
NSWI164Modelem řízený vývoj 20/1 Z
NSWI101Modely a verifikace chování systémů 52/2 Z+Zk
NSWI089Ochrana informací 1 32/0 Zk
NSWI071Ochrana informací 2 32/0 Zk
NSWI026Pokročilé aspekty softwarového inženýrství 52/2 Z+Zk
NSWI126Pokročilé nástroje pro vývoj a monitorování software 20/2 Z
NSWI161Pokročilé operační systémy 32/0 Zk
NPRG058Pokročilé programování v paralelním prostředí 62/2 Z+Zk
NMAI060Pravděpodobnostní metody 32/0 Zk
NSWI035Principy distribuovaných systémů 32/0 Zk
NAIL094Rozhodovací procedury a SAT/SMT řešiče 52/2 Z+Zk
NSWI054Softwarové inženýrství pro spolehlivé systémy 30/2 Z
NDBI042Techniky vizualizace dat 42/1 Z+Zk
NSWE001Vestavěné systémy a systémy reálného času 52/2 Z+Zk
NSWI150Virtualizace a cloud computing 32/0 Zk
NSWI131Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů 42/1 Z+Zk
NSWI057Výběrový seminář z distribuovaných a komponentových systémů I 30/2 Z0/2 Z
NSWI152Vývoj cloudových aplikací 20/2 Z

Povinně volitelné předměty z bakalářského programu

Program dává prostor pro další studium předmětů předchozího bakalářského programu v objemu nejméně 8 kreditů. Tuto povinnost je možné splnit také uznáním předmětů z předchozího bakalářského studia podle platných studijních předpisů. Započítané předměty bakalářského programu jsou:

kódPředmětKredityZSLS
NPRG038Pokročilé programování v jazyce C# 52/2 Z+Zk
NPRG051Pokročilé programování v C++ 52/2 Z+Zk
NPRG021Pokročilé programování v jazyce Java 52/2 Z+Zk
NSWI153Pokročilé programování webových aplikací 52/2 Z+Zk
NPRG043Doporučené postupy v programování 52/2 KZ
NPRG054Vývoj vysoce výkonného software 62/2 Z+Zk
NPRG056Programování mobilních zařízení 30/2 Z
NPRG042Programování v paralelním prostředí 62/2 Z+Zk
NSWI143Architektura počítačů 32/0 Zk
NSWI098Principy překladačů 62/2 Z+Zk

Povinně volitelné předměty týmového projektu

Program požaduje absolvovat jeden z předmětů týmového projektu:

kódPředmětKredityZSLS
NPRG069Softwarový projekt 120/8 Z0/8 Z
NPRG070Výzkumný projekt 90/6 Z0/6 Z
NPRG071Firemní projekt 60/4 Z0/4 Z

Státní závěrečná zkouška

Požadavky k odborné části státní závěrečné zkoušky jsou dány zvoleným zaměřením programu.

Zaměření: Systémové programování

Toto zaměření ověřuje znalosti a dovednosti týkající se systémového programování a vnitřní funkce softwarových systémů, zkoušené v rozsahu následujících profilujících předmětů:

kódPředmětKredityZSLS
NPRG014Koncepty moderních programovacích jazyků 40/3 Z
NSWI080Middleware 42/1 KZ
NSWI161Pokročilé operační systémy 32/0 Zk
NPRG058Pokročilé programování v paralelním prostředí 62/2 Z+Zk
NSWI035Principy distribuovaných systémů 32/0 Zk

Zaměření: Spolehlivé systémy

Toto zaměření ověřuje znalosti a dovednosti týkající se konstrukce spolehlivých softwarových systémů, zkoušené v rozsahu následujících profilujících předmětů:

kódPředmětKredityZSLS
NSWI132Analýza programů a verifikace kódu 52/2 Z+Zk
NTIN043Formální základy softwarového inženýrství 52/2 Z+Zk
NSWI164Modelem řízený vývoj 20/1 Z
NSWI101Modely a verifikace chování systémů 52/2 Z+Zk
NSWE001Vestavěné systémy a systémy reálného času 52/2 Z+Zk

Zaměření: Výkonné systémy

Toto zaměření ověřuje znalosti a dovednosti týkající se konstrukce softwarových systémů s vysokým výpočetním výkonem, zkoušené v rozsahu následujících profilujících předmětů:

kódPředmětKredityZSLS
NSWI109Konstrukce překladačů 42/1 Z+Zk
NPRG058Pokročilé programování v paralelním prostředí 62/2 Z+Zk
NSWI035Principy distribuovaných systémů 32/0 Zk
NSWI150Virtualizace a cloud computing 32/0 Zk
NSWI131Vyhodnocování výkonnosti počítačových systémů 42/1 Z+Zk