Základní informace

Tato stránka vychází z podkladů pro tištěné studijní plány (tzv. Karolinku).

Studijní programy nav. magisterského studia v oblasti vzdělávání Fyzika

V oblasti vzdělávání Fyzika nabízíme na magisterském stupni studia deset studijních programů.

Astronomie a astrofyzika1
Geofyzika a fyzika planet2
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie3
Teoretická fyzika4
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů5
Optika a optoelektronika6
Fyzika povrchů a plazmatu7
Biofyzika a chemická fyzika8
Částicová a jaderná fyzika9
Matematické a počítačové modelování ve fyzice10