Fyzika zaměřená na vzdělávání

3. Fyzika zaměřená na vzdělávání

Garantující pracoviště: Katedra didaktiky fyziky
Oborový garant: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. (KDF)
Garant za pedagogiku a psychologii: doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. (KDF)

Obor je popsán v samostatné kapitole věnované učitelským studijním oborům.