Elektronické přihlašování ke státním závěrečným zkouškám

Přihlášky na termíny obhajob a státních zkoušek se Studijnímu oddělení podávají prostřednictvím SIS - modul Státní závěrečné zkoušky.

V modulu se zobrazuje přehled, pro které části státních zkoušek splňujete podmínky. Kontrola se provádí automaticky a dá se kdykoli znovu vyvolat. Po splnění podmínek si v tomto modulu zapište státnicové předměty, na které se chcete přihlásit. Tím je umožněno přihlašování na termín.

Pro státní zkoušky není na počátku vypsáno přesné datum, ale celé období, v němž se zkoušky konají. Přesné datum bude v předstihu určeno na základě počtu přihlášených a organizačních možností pro svolání komisí. Po schválení přesného data obdržíte mailem zprávu a odkaz na pozvánku v SIS.

Před přihlášením na termín ústní zkoušky si ve svém studijním plánu vyhledejte okruhy, z nichž se zkouška koná. V případě možnosti výběru z volitelných okruhů je zadáte do SIS při přihlášení na termín státní zkoušky.


Důležité upozornění:
Zapisování na termín není tímto způsobem možné pro osoby s přerušeným studiem. Tyto osoby musejí kontaktovat své studijní referentky, které je na termín zapíší a se kterými se rovněž dohodnou na způsobu a termínu opětovného zápisu do studia po přerušení.


Podrobnější informace a návod naleznete v Často kladených otázkách k SIS.

S dotazy technického charakteru se můžete obracet na Mgr. P. Jedelského.