Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání neboli nostrifikace se provádí na základě detailního posouzení obsahu studijního plánu nebo na základě znalosti úrovně zahraniční vysoké školy. Výsledkem je rozhodnutí o tom, zda vzdělání získané v zahraničí je rovnocenné vzdělání poskytovanému v České republice.


Od 1. 1. 2017 se všechny žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání určené Univerzitě Karlově podávají pouze na této adrese:

Rektorát Univerzity Karlovy
Ovocný trh 5/560
116 36 Praha 1

Za úkony spojené s řízením o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání se hradí poplatek ve výši 3 000 Kč.


Podrobné informace o postupu na Univerzitě Karlově, formulář žádosti a seznam příloh k žádosti o nostrifikaci najdete na stránkách Univerzity Karlovy.

Další informace jsou na webu MŠMT ČR.


Posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení na MFF UK