Udělení akreditací v rámci institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání na MFF UK

Rada pro vnitřní hodnocení udělila oprávnění MFF UK uskutečňovat tyto akademicky zaměřené bakalářské studijní programy:

Kód programu SIMS Název studijního programu Název specializace v ČJ Zkratka Garant studijního programu Jazyk výuky FST v ČJ FST v AJ Typ SP Standardní doba studia Rigor. řízení (titul) datum a č.j. rozhodnutí posledního udělení akreditace Ukončení platnosti akreditace
B0541A170011 Obecná matematika   MOMP doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. ČJ P   Bc. 3 Ne usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑12 20.06.2028
B0541A170012 General Mathematics     doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. AJ   P Bc. 3 Ne usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑12 20.06.2028
B0541A170003 Matematika pro informační technologie   MITP doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. ČJ P   Bc. 3 Ne usnesení RVH z 23. 5. 2018; UKRUK/55987/2018‑15 23.05.2028
B0541A170004 Mathematics for Information Technologies     doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D. AJ   P Bc. 3 Ne usnesení RVH z 23. 5. 2018; UKRUK/55987/2018‑15 23.05.2028
B0541A170014 Matematické modelování   MMOP doc. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. ČJ P   Bc. 3 Ne usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑10 20.06.2028
B0541A170013 Mathematical Modelling     doc. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. AJ   P Bc. 3 Ne usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑10 20.06.2028
B0542A170001 Finanční matematika   MFMP doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. ČJ P   Bc. 3 Ne usnesení RVH z 23. 5. 2018; UKRUK/55987/2018‑13 23.05.2028
B0542A170002 Financial Mathematics     doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. AJ   P Bc. 3 Ne usnesení RVH z 23. 5. 2018; UKRUK/55987/2018‑13 23.05.2028
B0114A170005 Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzdělávání   *) doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. ČJ P Ne Bc. 3 Ne usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑8 20.06.2023
B0114A170004 Matematika se zaměřením na vzdělávání   *) doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. ČJ P Ne Bc. 3 Ne usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑11 20.06.2023
B0533A110001 Fyzika   FP doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. ČJ P Ne Bc. 3 Ne usnesení RVH z 23. 5. 2018; UKRUK/55987/2018‑14 23.05.2028
B0114A110001 Fyzika se zaměřením na vzdělávání     doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. ČJ P Ne Bc. 3 Ne usnesení RVH z 16. 7. 2018; UKRUK92500/2018‑36 16.07.2023
B0613A140006 Informatika   IPP doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. ČJ P   Bc. 3 Ne usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑9 20.06.2028
    Obecná informatika                    
    Programování a vývoj softwaru                    
    Systémové programování                    
    Databáze a web                    
    Umělá inteligence                    
    Počítačová grafika, vidění a vývoj her                    
B0613A140007 Computer Science     doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. AJ   P Bc. 3 Ne usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑9 20.06.2028
B0114A140002 Informatika se zaměřením na vzdělávání   *) doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. ČJ P Ne Bc. 3 Ne usnesení RVH z 20. 6. 2018; UKRUK/76260/2018‑27 20.06.2028

 

Rada pro vnitřní hodnocení udělila oprávnění MFF UK uskutečňovat tyto akademicky zaměřené magisterské studijní programy:

Kód programu SIMS Název studijního programu Zkratka Garant studijního programu Jazyk výuky Forma studia Standardní doba studia Rigor. řízení (titul) datum a č.j. rozhodnutí posledního udělení akreditace Ukončení platnosti akreditace
N0541A170013 Finanční a pojistná matematika MFPP prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑18 19.06.2024
N0541A170012 Financial and Insurance Mathematics MFPPA prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑18 19.06.2024
N0541A170014 Matematická analýza MAP prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑30 19.06.2029
N0541A170018 Mathematical Analysis MAPA prof. RNDr. Ondřej Kalenda, Ph.D., DSc. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑30 19.06.2029
N0541A170016 Matematické struktury MSPN doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑33 19.06.2029
N0541A170020 Mathematical Structures MSPNA doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑33 19.06.2029
N0541A170015 Matematické modelování ve fyzice a technice MMFP prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑32 19.06.2029
N0541A170019 Mathematical Modelling in Physics and Technology MMFPA prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑32 19.06.2029
N0541A170017 Matematika pro informační technologie MITPN doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑34 19.06.2029
N0541A170021 Mathematics for Information Technologies MITPNA doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑34 19.06.2029
N0541A170022 Numerická a výpočtová matematika MNVP doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑35 19.06.2029
N0541A170011 Computational Mathematics MNVPA doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑35 19.06.2029
N0541A170023 Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie MPSP doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑37 19.06.2029
N0541A170024 Probability, Mathematical Statistics and Econometrics MPSPA doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑37 19.06.2029
N0114A300066 Učitelství matematiky pro střední školy *) doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑42 19.06.2024
N0114A300064 Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školy *) doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑39 19.06.2024
N0533A110009 Astronomie a astrofyzika FAAP prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑15 19.06.2029
N0533A110010 Astronomy and Astrophysics FAAPA prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑15 19.06.2029
N0533A110012 Biofyzika a chemická fyzika FBCHP prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑16 19.06.2029
N0533A110013 Biophysics and Chemical Physics FBCHPA prof. RNDr. Marek Procházka, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑16 19.06.2029
N0533A110014 Částicová a jaderná fyzika FCJFP prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑17 19.06.2029
N0533A110024 Particle and Nuclear Physics FCJFPA prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑17 19.06.2029
N0533A110015 Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie FAMKP doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑19 19.06.2029
N0533A110011 Atmospheric Physics, Meteorology and Climatology FAMKPA doc. RNDr. Petr Pišoft, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑19 19.06.2029
N0533A110016 Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů FKSMP doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑20 19.06.2029
N0533A110025 Physics of Condensed Matter and Materials FKSMPA doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑20 19.06.2029
N0533A110017 Fyzika povrchů a plazmatu FPPP doc. RNDr. Jan Wild, CSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑21 19.06.2029
N0533A110026 Surface and Plasma Physics FPPPA doc. RNDr. Jan Wild, CSc. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑21 19.06.2029
N0533A110018 Geofyzika a fyzika planet FGFPP prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑22 19.06.2029
N0533A110019 Geophysics and Planetary Science FGFPPA prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑22 19.06.2029
N0533A110020 Matematické a počítačové modelování ve fyzice FMPMP doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑31 19.06.2029
N0533A110021 Mathematical and Computational Modelling in Physics FMPMPA doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑31 19.06.2029
N0533A110023 Optika a optoelektronika FOOP prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑36 19.06.2029
N0533A110022 Optics and Optoelectronics FOOPA prof. RNDr. Petr Malý, DrSc. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑36 19.06.2029
N0533A110027 Teoretická fyzika FTFP prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. Čj P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑38 19.06.2029
N0533A110028 Theoretical Physics FTFPA prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑38 19.06.2029
N0114A110003 Učitelství fyziky pro střední školy *) doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑40 19.06.2029
N0688A140012 Informatika - Diskrétní modely a algoritmy IDMP doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑23 19.06.2029
N0688A140010 Computer Science - Discrete Models and Algorithms IDMPA doc. RNDr. Martin Klazar, Dr. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑23 19.06.2029
N0688A140013 Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistika IJTP doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑24 19.06.2029
N0688A140011 Computer Science - Language Technologies and Computational Linguistics IJTPA doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑24 19.06.2029
N0613A140015 Informatika - Softwarové a datové inženýrství ISDP prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑25 19.06.2029
N0613A140011 Computer Science - Software and Data Engineering ISDPA prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑25 19.06.2029
N0613A140016 Informatika - Softwarové systémy ISWSP prof. Ing. Petr Tůma, Dr. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑26 19.06.2029
N0613A14001 Computer Science - Software Systems ISWSPA prof. Ing. Petr Tůma, Dr. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑26 19.06.2029
**) Informatika - Teoretická informatika ITIP prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑27 19.06.2029
**) Computer Science - Theoretical Computer Science ITIPA prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑27 19.06.2029
N0619A140003 Informatika - Umělá inteligence IUIP prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑28 19.06.2029
N0619A140002 Computer Science - Artificial Intelligence IUIPA prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑28 19.06.2029
N0613A140018 Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových her IVVP doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑29 19.06.2029
N0613A140014 Computer Science - Visual Computing and Game Development IVVPA doc. Ing. Jaroslav Křivánek, Ph.D. AJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑29 19.06.2029
N0114A300065 Učitelství informatiky pro střední školy *) doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc. ČJ P 2 Ano usnesení RVH z 19. 6. 2019; UKRUK/173913/2019‑41 19.06.2029

*) Zkratka se tvoří podle toho, s jakým druhým učitelským studijním programem se studijní program kombinuje. **) Kód programu SIMS bude doplněn později.

V Praze dne 21. 10. 2019