Studijní tiskopisy a formuláře

 

Společné

Bezhotovostní výplata stipendií odstraněno 15.9.2015
Čestné prohlášení odstraněno 31.5.2003
Výstupní list studenta odstraněno 21.1.2008
Žádost (oboustranně na jeden list) odstraněno 20.11.2014
Žádost (oboustranně na jeden list) (účinnost od 1. 1. 2014)  PDF | RTF | DOC ]   16. 12. 2013
Prohlášení  PDF | RTF | DOC ]   16. 12. 2013
Prohlášení o zanechání studia  PDF | RTF | DOC ]   27. 1. 2015
Vzdání se práva podat odvolání  PDF | RTF | DOC ]   22. 9. 2016
 

Bakalářské a navazující magisterské studium

Posudek bakalářské a diplomové práce (fyzika)  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Posudek bakalářské práce (matematika)  DOC | ODT | TEX ]   24. 4. 2013
Posudek bakalářské (informatika) - pro ruční vyplnění  PDF | ODT ]   25. 7. 2016
Posudek bakalářské (informatika) - pro elektronické vyplnění  DOC | DOCX | TEX ]   9. 6. 2016
Potvrzení o odevzdání bakalářské práce  PDF | RTF | DOC ]   23. 6. 2006
Posudek diplomové práce - informatika odstraněno 9.1.2017
Posudek diplomové práce - informatika  DOC | TEX ]   19. 1. 2017
Potvrzení o studiu - pro elektronické vyplnění  PDF ]   1. 8. 2016
Zadání bakalářské práce odstraněno 21. 10. 2005
Zadání diplomové práce
  Formuláře Zadání nahrazeny aplikací Práce ve Studijním informačním systému.
odstraněno 21. 10. 2005
Zápis o souborné zkoušce odstraněno 22.1.2015
Zápis o státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu odstraněno 15.1.2015
Zápis o státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu - odborné programy  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu - učitelské programy  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu - odborné programy - opravný termín  PDF | RTF | DOC ]   23. 1. 2000
Zápis o státní závěrečné zkoušce v bakalářském studiu - učitelské programy - opravný termín  PDF | RTF | DOC ]   15. 1. 2015
Zápis o státní závěrečné zkoušce v magisterském studiu odstraněno 15.1.2015
Zápis o státní závěrečné zkoušce v navazujícím magisterském studiu - odborné programy  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o státní závěrečné zkoušce v navazujícím magisterském studiu - učitelské programy  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o státní závěrečné zkoušce v magisterském studiu - odborné programy - opravný termín  PDF | RTF | DOC ]   23. 1. 2000
Zápis o státní závěrečné zkoušce v navazujícím magisterském studiu - učitelské programy - opravný termín  PDF | RTF | DOC ]   15. 1. 2015
Záznam o školení z PO a BP (1. ročník) odstraněno 15. 11. 2006
Záznam o školení z PO a BP (2. a vyšší ročník) odstraněno 15. 11. 2006
Záznam o školení z PO a BP odstraněno 20. 5. 2013
Písemný záznam a školící texty o PO a bezpečnosti práce pro studenty odstraněno 15. 7. 2015
Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro studenty MFF UK  PDF ]   24. 7. 2017
A written record and training texts on fire protection and safety for students of the Faculty of Mathematics and Physics  PDF | RTF | DOC ]   22. 7. 2016
Záznam o průběhu obhajoby bakalářské práce  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Záznam o průběhu obhajoby diplomové práce  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
 

Doktorské studium a rigorózní řízení

Application for admission to doctoral studies  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Statement regarding application in PhD programme  PDF | RTF | DOC ]   23. 1. 2014
Vyjádření k přihlášce uchazeče do doktorského studia  PDF | RTF | DOC ]   23. 1. 2014
Hodnocení studenta doktorského studia (od ak. roku 2004/2005)  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Nabídka slu·eb (státní rigorózní zkouška)  PDF | RTF | DOC ]   10. 2. 2000
Odborné hodnocení uchazeče o DS  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Potvrzení o studiu - pro elektronické vyplnění  PDF ]   1. 8. 2016
Přihláška k rigorózní zkoušce  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Studijní plán doktoranda (kombinované studium)  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Studijní plán doktoranda (prezenční studium)  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Upřesnění studijního plánu doktoranda  RTF | DOC ]   17. 9. 2015
Zápis o státní doktorské zkoušce  PDF | RTF | DOC ]   17. 4. 2001
Zápis o státní rigorózní zkoušce  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o státní rigorózní zkoušce - uznání diplomové nebo disertační práce  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zkušební zpráva doktorského studia (ak. rok 2003/2004)
  nahrazen Hodnocením studenta doktorského studia.
odstraněno 4. 10. 2004
Žádost o přijetí do doktorského studia  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Záznam o průběhu obhajoby disertační práce  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Záznam o průběhu obhajoby rigorózní práce  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Záznam o průběhu obhajoby rigorózní práce - uznání diplomové nebo disertační práce  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Žádost o prominutí odborné přijímací zkoušky, doktorské studium  PDF | RTF | DOC ]   24. 2. 2017
Žádost o prominutí jazykové přijímací zkoušky, doktorské studium  PDF | RTF | DOC ]   13. 4. 2017
 

Zahraniční studium

Bilaterální dohody Erasmus pro ak. r. 2013/2014 odstraněno 25.10.2013
Přihláška do konkurzu na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+  PDF | RTF | DOC ]   28. 2. 2017
Formulář dohody pro nový program ERASMUS+ (od ak. r. 2014/2015)  PDF | RTF | DOC ]   22. 7. 2016
 

Celoživotní vzdělávání

Potvrzení o studiu - pro elektronické vyplnění  PDF ]   1. 8. 2016
Přihláška k mimořádnému studiu  PDF | RTF | DOC ]   14. 2. 2017
Přihláška na Univerzitu 3. věku  PDF | RTF | DOC ]   22. 7. 2016
Přihláška na kurzy (Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika/matematika/informatika a jiné kurzy)  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Přihláška ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcertŽ III  PDF | RTF | DOC ]   28. 1. 2016
Záznam o školení z požární ochrany a bezpečnosti práce (CŽV) odstraněno 20. 5. 2013
Záznam o školení z požární ochrany a bezpečnosti práce (CŽV) odstraněno 15. 7. 2015
Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV  PDF ]   24. 7. 2017
Zápis o komisionální zkoušce všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o komisionální zkoušce všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o komisionální zkoušce všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika  PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
 

Formuláře pro vnitrofakultní potřebu (formuláře a tiskopisy jsou umístěny na zvláštní stránce)

 

Technická poznámka: Většina formulářů je pro pohodlí uživatelů k dispozici v několika formátech. Formát PDF je nejuniverzálnější, k jeho prohlížení a tisku potřebujete program Adobe Acrobat Reader, dokumenty v tomto formátu nelze jednoduše upravovat. Formát RTF je často možné naimportovat do rozličných textových procesorů a v nich ho dále upravit. Formát DOC je určen pouze pro MS Word. Datum u formuláře označuje jeho poslední aktualizaci.

© 2013–2017 Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta. Design noBrother.
Za obsah odpovídá Studijní oddělení.