Terminálový server

V karlínské síti je zřízen Windows terminálový server pro zaměstnance a postgraduální studenty (obecně pro ty, kdo mají zřízen účet xxx@karlin.mff.cuni.cz).

Název terminálového serveru je

ajax16.karlin.mff.cuni.cz

resp.

195.113.31.31

Od 31. 1. 2021 není možné se k ajax16.karlin.mff.cuni.cz připojovat přímo, ale pouze pomocí SSH tunelu. Zde jsou návody:

Poznámka pro Linux: pro připojení je nutné použít program, které podporuje zabezpečené spojení, např. program remmina (ale např. rdesktop zabezpečené spojení nepodporuje).

Při přihlášení použijte jako přihlašovací jméno

MSEKCE\uzivatelske_jmeno

a jako heslo to heslo, kterým se hlásíte do domény MSEKCE (obvykle je shodné s heslem do e-mailu).