Zápisy ze zasedání koordinační rady programu Cooperatio Mathematics