Informace o kódování předmětů

Kódy předmětů

Kódy předmětů mají čtyři písmena a tři číslice. Všechny začínají na „NM” (N=MFF, M=matematika). Další dvě písmena určují téma předmětu nebo obor, pro který je vyučován. Používají se tyto čtyřpísmenné kódy:

NMAG Algebra, geometrie, struktury
NMEK Ekonometrie (magisterské studium)
NMFM Finanční (a pojistná) matematika
NMFY Fyzika pro matematiky
NMIN Informatika a programování pro matematiky
NMMA Matematická analýza
NMMB Informační bezpečnost
NMMO Matematické modelování (magisterské studium)
NMNM Numerická matematika a modelování (bakalářské studium)
NMNV Numerická a výpočtová matematika (magisterské studium)
NMSA Stochastika (pravděpodobnost, statistika, ekonometrie)
NMST Matematická statistika (magisterské studium)
NMTP Teorie pravděpodobnosti (magisterské studium)
NMUG Učitelství deskriptivní geometrie
NMUM Učitelství matematiky

Číselná část kódu má následující význam: [Pokud se však předmět posouvá mezi semestry/ročníky nebo mění status, kód se nepředělává.]

  • První číslice udává stupeň studia (bakalářské 1-3, magisterské 4-5, doktorské 6) a u bakalářského a magisterského studia také minimální doporučený ročník pro zapsání předmětu. Předměty pro cizí fakulty mají první číslici 7, kursy celoživotního vzdělávání mají první číslici 8. Speciální předměty, které stojí mimo studijní plány, mají první číslici 9.
  • Druhá číslice kóduje status předmětu. Předměty, které jsou na některém oboru povinné, mají druhou číslici v rozmezí 0-2, předměty povinně volitelné mají druhou číslici 3-5, předměty čistě volitelné mají 6-9. Status předmětu není kódem determinován jednoznačně, neboť tentýž předmět mívá na různých oborech/plánech status odlišný.
  • Třetí číslice je lichá, učí-li se předmět v zimním semestru a sudá, učí-li se v semestru letním. (Toto pravidlo není vždy dodržováno, neboť některé předměty se učí v obou semestrech; navíc při změně semestru výuky se kód nepředělává).

Příklady

  • NMAG212 Povinný předmět z algebry a geometrie pro 2. ročník Bc. studia učený v letním semestru.
  • NMFM331 Povinně volitelný předmět pro 3. ročník Bc. studia finanční matematiky, učený v zimním semestru.
  • NMIN267 Volitelný předmět z programování vhodný pro 2. a vyšší ročník učený v zimním semestru.
  • NMMB462 Volitelný předmět pro obor MMIB vhodný pro magisteské studium učený v letním semestru.
  • NMNV501 Povinný předmět pro 2. ročník magisterského oboru Numerická a výpočetní matematika učený v zimním semestru.
  • NMEK615 Doktorský předmět z oboru Ekonometrie.
  • NMMA901 Speciální předmět z matematické analýzy učený v zimním semestru. Nezapisovat, pokud nevíte, co činíte.

Třídy předmětů

V SISovém modulu Předměty jsou zavedeny třídy pro snazší vyhledávání matematických předmětů. Předměty lze vyhledávat podle několika kritérií, např. obor, ročník, status.

Nastavení tříd předmětů nemusí být zcela spolehlivé. Soupis povinných a povinně volitelných předmětů pro konkrétní studijní plán hledejte v Karolince, nikoli v SISu.

Příklady

M Bc. OM > Zaměření STOCH Vypíše předměty vhodné pro zaměření Stochastika na Obecné matematice
M Bc. FM > Povinné Vypíše povinné předměty pro studijní plán N bakalářského oboru Finanční matematika
M Bc. MMIB > 1. ročník Vypíše předměty vhodné pro 1. ročník oboru MMIB
M Mgr. MSTR > Povinně volitelné Vypíše povinně volitelné předměty oboru Matematické struktury (studijní plán N)