Úpravy studijních plánů

Studium se řídí podle studijního plánu z Karolinky z roku počátku studia na MFF UK. O případných nezbytných změnách tohoto studijního plánu informujeme na této stránce.

(1.6.2022)
Pro studenty zaměření Numerická analýza a matematické modelování.
Dochází k redukci témat pro státní závěrečné zkoušky.  U státních zkoušek zaměření Numerická analýza a matematické modelování nebudou zkoušena témata Základy teorie Lebesgueova integrálu, Hilbertových prostorů a funkcí komplexní proměnné.
 
(20.9.2021)
Platí pro studenty, kteří začali studovat v roce 2019 nebo později.
Do Skupiny II povinně volitelných předmětů byly přidány předměty NMFM331 Matematika ve financích a NMSA230 Úvod do programování v R.