Vedení katedry

Vedoucí katedry:David Stanovský
Zástupce vedoucího:Jan Šťovíček
Tajemník:Jan Žemlička
Sekretářka:Eva Ramešová

Garanti studijních programů:

S problémy a otázkami ohledně obecného chodu katedry a personálních záležitostí se obracejte na vedoucího. Tajemník řeší problémy spjaté s technickým zajištěním přednášek (karolinka, rozvrh apod.). Studijní záležitosti řeší garanti jednotlivých programů, ohledně programu Obecná matematika se obracejte na garanta Petra Kaplického.

Novinky

 • Sebastian Opper spolu s dalšími postdoky z katedry získal Primus.
 • Matěj Doležálek získal za svou práci Quaternions and universal quadratic forms over number fields cenu Učené společnosti.
 • Filippo Spaggiari získal tříletý grant GAUK na téma Metody univerzální algebry a teorie grup v strukturách s jednoznačným dělením.

 • Těšíme se na Vaše přihlášky k doktorskému studiu. Termín je 30. 4. 2022.
 • Ve dnech 13.–15. 5. proběhne na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou naše jarní škola v přírodě.
 • Michael Kompatscher bude novým odborným asistentem.
 • Pavlo Yatsyna získal cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana za dvě práce s názvem Representation of algebraic integers by quadratic forms.
 • Studenti oboru Matematické struktury získali ocenění děkana za nejlepší závěrečnou práci v matematice: Martin Raška za práci bakalářskou (Sums of squares in number fields) a Jan Václavek za práci diplomovou (On search complexity of discrete logarithm).
 • Web research.com zařadil do svého výběru nejlepších světových informatiků 10 českých vědců. Tři z z nich se podílí jako externisté na výuce našeho studijního programu Matematika pro IT – Tomáš Pajdla, Tomáš Mikolov, Jan Flusser, jeden na programu Matematické struktury – Jan Kratochvíl.
 • Studenti magisterského a doktorského studia mohou žádat o příspěvek na cesty na konference, výzkumné pobyty a letní školy. Zájemci nechť se ozvou administrátorovi SVV projektu Janu Žemličkovi.
 • Josef Dvořák obhájil svou disertační práci na téma Strukturní a kategoriální popis tříd abelovských grup.
 • Další ročník tradiční podzimní školy v přírodě se konal 4.-7.11.2021 na Luckém vrchu.
 • Během uplynulých tří měsíců k nám na katedru nastoupila řada nových postdoků: Alessandro Fazzari, Francesco Genovese, Daniel Gil Muñoz, Aniket Shah, Eric Nathan Stucky, Błażej Żmija.
 • Antoine Mottet, náš postdok na ERC grantu Libora Barta, dostal výroční Cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana pro mladé matematiky v ČR. Na webu matfyz.cz si lze přečíst rozhovor.
 • Doktorandka Bára Hudcová natočila krátké povídání o svém výzkumu v rámci SciTalks pořádaných Paralelní Polis.
 • Magda Tinková úspěšně obhájila svou disertační práci na téma Aritmetika číselných těles a zobecněné řetězové zlomky.
 • Grantová agentura Univerzity Karlovy GAUK hodnotila výsledky ukončeného projektu Magdy Tinkové Nerozložitelné prvky a univerzální kvadratické formy jako mimořádně dobré. V rámci tohoto tříletého projektu z teorie čísel dosáhl tým Magdy a čtyř dalších studentů řady zajímavých výsledků týkajících se aritmetiky kubických a bikvadratických číselných těles.
 • V česko-slovenském finále soutěže SVOČ se v sekci Matematické struktury výborně umístili studenti KA: 1. místo získal Matěj Doležálek za práci Quaternions and universal quadratic forms over number fields, o 2. místo se pak podělily Žaneta Semanišinová (Paramedial quasigroups of prime and prime square order) a Ester Sgallová (Periodicity of Jacobi-Perron algorithm).