Vedení katedry

Vedoucí katedry: David Stanovský
Zástupce vedoucího:Jan Šťovíček
Tajemník:Jan Žemlička
Sekretářka:Eva Ramešová

Garanti studijních programů:

S problémy a otázkami ohledně obecného chodu katedry a personálních záležitostí se obracejte na vedoucího. Tajemník řeší problémy spjaté s technickým zajištěním přednášek (karolinka, rozvrh apod.) Studijní záležitosti řeší garanti jednotlivých programů, ohledně programu Obecná matematika se obracejte na garanta Petra Kaplického

Novinky

  • V česko-slovenském finále soutěže SVOČ se v sekci Matematické struktury výborně umístili studenti KA: 1. místo získal Matěj Doležálek za práci Quaternions and universal quadratic forms over number fields, o 2. místo se pak podělily Žaneta Semanišinová (Paramedial quasigroups of prime and prime square order) a Ester Sgallová (Periodicity of Jacobi-Perron algorithm).
  • Víťa Kala byl zvolený místopředsedou hodnotícího panelu P202 "Matematika a informatika" Grantové agentury ČR na období 04/2021-03/2023.
  • Gratulace Báře Hudcové a jejímu týmu doktorandů k úspěchu v grantové soutěži START Univerzity Karlovy. Po dva roky budou řešit projekt s názvem Klasifikace automatických formálních systémů.
  • Studenti magisterského a doktorského studia mohou žádat o příspěvek na cesty na konference, výzkumné pobyty a letní školy. Zájemci nechť se ozvou administrátorovi SVV projektu Janu Žemličkovi.