Vedení katedry

Vedoucí katedry:David Stanovský
Zástupce vedoucího:Jan Šťovíček
Tajemník:Jan Žemlička
Sekretářka:Johanka Čablíková

Garanti studijních programů:

S problémy a otázkami ohledně obecného chodu katedry a personálních záležitostí se obracejte na vedoucího. Tajemník řeší problémy spjaté s technickým zajištěním přednášek (karolinka, rozvrh apod.). Studijní záležitosti řeší garanti jednotlivých programů, ohledně programu Obecná matematika se obracejte na garanta Štěpána Holuba.

Novinky

 • Projekt Siu Hang Mana Automorfní formy pro symplektické grupy pomocí formulí pro stopy byl doporučen k financování v soutěži PRIMUS.
 • Tradiční konference AAA byla v letošním roce organizována naší katedrou. Konala se 31. 5. – 2. 6. na Malé Straně.
 • Naši studenti uspěli v soutěži SVOČ: Filip Filipi (2. místo), Ondřej Macháč (čestné uznání), Vojtěch David (čestné uznání).
 • Blahopřejeme Mikuláši Zindulkovi a Kateřině Fukové k získání GAUKu!
 • Faruk Gologlu obhájil svou habilitační práci Projektivní polynomy nad konečnými tělesy a jejich využití v kryptografii a kombinatorice.
 • Daniel Gil-Muñoz získal tříletý grant GAČR na téma Aritmetické vlastnosti Hopf-Galoisových rozšíření.
 • Barbora Hudcová obhájila svou disertační práci na téma Komplexita a výpočetní kapacita diskrétních dynamických systémů, Asmae Ben Yassine obhájila svou disertační práci Ploché relativně Mittag-Lefflerovy moduly a aproximace a Azza Gaysin obhájila svou disertační práci Důkazová složitost CSP. Gratulujeme!
 • Víťa Kala se zařadil mezi nejlépe hodnocené pedagogy MFF UK v akademickém roce 2022/2023.

 • Jakub Krásenský úspěšně obhájil disertační práci na téma Univerzální kvadratické formy nad řády v číselných tělesech.
 • Dávid Uhrik úspěšně obhájil disertační práci na téma Barvení nekonečných grafů.
 • Od roku 2024 budeme mít dva nové granty PRIMUS – získali je Michael Kompatcher a Pavlo Yatsyna.
 • Kristina Asimi úspěšně obhájila disertační práci na téma Sliby v problémech splnitelnosti.
 • Dima Zhuk se stal vítězem soutěže pořádané Matematickou sekcí, a získal tak místo odborného asistenta.
 • Chiara Sava a Mykyta Narusevych & Ondra Ježil získali granty GAUK.
 • Víťa Kala byl zvolen předsedou hodnotícího panelu pro matematiku a informatiku v Grantové agentuře ČR.
 • Giacomo Cherubini, náš nedávný postdok, získal Bolzanovu cenu za soubor pěti prací s názvem Prime geodesic theorem.
 • Naše absolventka oboru Matematika pro informační technologie Gabriela Těthalová získala Cenu Jindřicha Chalupeckého.
 • Ve dnech 23.–26.3.2023 proběhne v Prostředním Mlýně nedaleko Jičína tradiční Jarní škola v přírodě. Těšíme se na všechny!
 • Honza Šťovíček získal grant GAČR na téma Homologická a strukturní teorie v geometrických kontextech.
 • Libor Barto získal prestižní grant ERC Synergy na téma Polynomial-time Computation: Opening the Blackboxes in Constraint Problems, společně s Michaelem Pinskerem z TU Vídeň a Manuelem Bodirskym z TU Drážďany. Více informací najdete na webu fakulty.
 • Igor Oliveira, který strávil na naší katedře dva roky jako postdoktorand, získal ERC Starting Grant na téma Synergies Between Complexity and Learning. Působí na University of Warwick.
 • Naše čerstvá absolventka Magdalena Tinková získala za svou práci v průběhu doktorského studia cenu Josefa Hlávky.
 • Víťa Kala, Martin Raška a Libor Barto se zařadili mezi nejlépe hodnocené pedagogy MFF UK v akademickém roce 2021/2022.
 • Sebastian Opper spolu s dalšími postdoktorandy z naší katedry získal grant Primus.
 • Naši studenti Matěj Doležálek a Martin Raška získali první cenu na mezinárodní soutěži pro vysokoškoláky IMC.
 • Matěj Doležálek získal za svou práci Quaternions and universal quadratic forms over number fields cenu Učené společnosti.
 • Filippo Spaggiari získal tříletý grant GAUK na téma Metody univerzální algebry a teorie grup v strukturách s jednoznačným dělením.
 • Těšíme se na Vaše přihlášky k doktorskému studiu. Termín je 30. 4. 2022.
 • Ve dnech 13.–15. 5. proběhne na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou naše jarní škola v přírodě.
 • Michael Kompatscher bude novým odborným asistentem.
 • Pavlo Yatsyna získal cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana za dvě práce s názvem Representation of algebraic integers by quadratic forms.
 • Studenti oboru Matematické struktury získali ocenění děkana za nejlepší závěrečnou práci v matematice: Martin Raška za práci bakalářskou (Sums of squares in number fields) a Jan Václavek za práci diplomovou (On search complexity of discrete logarithm).
 • Web research.com zařadil do svého výběru nejlepších světových informatiků 10 českých vědců. Tři z z nich se podílí jako externisté na výuce našeho studijního programu Matematika pro IT – Tomáš Pajdla, Tomáš Mikolov, Jan Flusser, jeden na programu Matematické struktury – Jan Kratochvíl.
 • Studenti magisterského a doktorského studia mohou žádat o příspěvek na cesty na konference, výzkumné pobyty a letní školy. Zájemci nechť se ozvou administrátorovi SVV projektu Janu Žemličkovi.
 • Josef Dvořák obhájil svou disertační práci na téma Strukturní a kategoriální popis tříd abelovských grup.
 • Další ročník tradiční podzimní školy v přírodě se konal 4.-7.11.2021 na Luckém vrchu.
 • Během uplynulých tří měsíců k nám na katedru nastoupila řada nových postdoků: Alessandro Fazzari, Francesco Genovese, Daniel Gil Muñoz, Aniket Shah, Eric Nathan Stucky, Błażej Żmija.
 • Antoine Mottet, náš postdok na ERC grantu Libora Barta, dostal výroční Cenu Nadačního fondu Bernarda Bolzana pro mladé matematiky v ČR. Na webu matfyz.cz si lze přečíst rozhovor.
 • Doktorandka Bára Hudcová natočila krátké povídání o svém výzkumu v rámci SciTalks pořádaných Paralelní Polis.
 • Magda Tinková úspěšně obhájila svou disertační práci na téma Aritmetika číselných těles a zobecněné řetězové zlomky.
 • Grantová agentura Univerzity Karlovy GAUK hodnotila výsledky ukončeného projektu Magdy Tinkové Nerozložitelné prvky a univerzální kvadratické formy jako mimořádně dobré. V rámci tohoto tříletého projektu z teorie čísel dosáhl tým Magdy a čtyř dalších studentů řady zajímavých výsledků týkajících se aritmetiky kubických a bikvadratických číselných těles.
 • V česko-slovenském finále soutěže SVOČ se v sekci Matematické struktury výborně umístili studenti KA: 1. místo získal Matěj Doležálek za práci Quaternions and universal quadratic forms over number fields, o 2. místo se pak podělily Žaneta Semanišinová (Paramedial quasigroups of prime and prime square order) a Ester Sgallová (Periodicity of Jacobi-Perron algorithm).