Vedení katedry

Vedoucí katedry: David Stanovský
Zástupce vedoucího:Jan Šťovíček
Tajemník:Jan Žemlička
Sekretářka:Eva Ramešová

Garanti studijních programů:

S problémy a otázkami ohledně obecného chodu katedry a personálních záležitostí se obracejte na vedoucího. Tajemník řeší problémy spjaté s technickým zajištěním přednášek (karolinka, rozvrh apod.) Studijní záležitosti řeší garanti jednotlivých programů, ohledně programu Obecná matematika se obracejte na garanta Petra Kaplického

Novinky

  • Doktorandka Bára Hudcová natočila krátké povídání o svém výzkumu v rámci SciTalks pořádaných Paralelní Polis.
  • Grantová agentura Univerzity Karlovy GAUK hodnotila výsledky ukončeného projektu Magdy Tinkové Nerozložitelné prvky a univerzální kvadratické formy jako mimořádně dobré. V rámci tohoto tříletého projektu z teorie čísel dosáhl tým Magdy a čtyř dalších studentů řady zajímavých výsledků týkajících se aritmetiky kubických a bikvadratických číselných těles.
  • V česko-slovenském finále soutěže SVOČ se v sekci Matematické struktury výborně umístili studenti KA: 1. místo získal Matěj Doležálek za práci Quaternions and universal quadratic forms over number fields, o 2. místo se pak podělily Žaneta Semanišinová (Paramedial quasigroups of prime and prime square order) a Ester Sgallová (Periodicity of Jacobi-Perron algorithm).
  • Studenti magisterského a doktorského studia mohou žádat o příspěvek na cesty na konference, výzkumné pobyty a letní školy. Zájemci nechť se ozvou administrátorovi SVV projektu Janu Žemličkovi.

Zatím nejsou k dispozici žádné starší novinky.