Doktorské studium

Katedra algebry nabízí doktorský studijní program P4M1 Algebra, teorie čísel a matematická logika, v odkazu najdete všechny základní informace.

Každý doktorand dostává základní stipendium ve výši min. 11000 Kč měsíčně (s přesně definovaným růstem, viz stipendijní řád). Nad rámec základní podpory nabízí katedra každý rok několik stipendií postačujích k tomu, aby se doktorandi mohli plně věnovat studiu. Výše tohoto nadstandardního stipendia (říkejme mu stipendium S) závisí na zdrojích katedry, v minulých letech se celková výše pohybovala přes 25000 Kč měsíčně (včetně základního stipendia). Přesné podmínky, za kterých je stipendium S udělováno, najdete v tomto dokumentu.

Zájemcům o studium a stipendium S doporučujeme následující postup:

Je možné si domluvit externího školitele, typicky na některém ústavu Akademie věd, v takovém případě stran stipendia kontaktujte vedoucího katedry.

Případné otázky k doktorskému studiu na naší katedře rádi zodpoví vedoucí katedry David Stanovský nebo garant studia Jan Krajíček.