Lidé

Katedra algebry

doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry

Eva Ramešová,
Sekretářka
Telefon 951 55 3242
Místnost K 308 (4006)
doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.

Libor Barto
Docent | KA
Telefon 951 55 3359
Místnost K 307 (4005)
Výpočetní složitost, univerzální algebra, constraint satisfaction problems.

Kevin Berg,

Kevin Berg
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost K304
Univerzální algebra, constraint satisfaction problems.

Isaac Bird, Ph.D.

Isaac Bird
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost
Komutativní algebra.

William Demeo, Ph.D.

William Demeo
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost K304
Univerzální algebra, constraint satisfaction problems, automatické dokazování.

prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.

Aleš Drápal
Profesor | KA
Telefon 951 55 3233
Místnost K 327 (4012a)
Algebraické a kombinatorické vlastnosti binárních systémů (lupy, kvazigrupy, levá distributivita).

Dr. rer. nat. Faruk Göloglu,

Faruk Göloglu
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3244
Místnost K 331 (4015)
Booleovské funkce, konečná tělesa a jejich aplikace v kryptografii.

doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.

Štěpán Holub
Docent | KA
Telefon 951 55 3349
Místnost K 333 (4018)
Kombinatorika na slovech, formalizace matematiky.

Giacomo Cherubini, Ph.D.

Giacomo Cherubini
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost
Teorie čísel.

Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Vítězslav Kala
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3238
Místnost K 313 (4011)
Teorie čísel, univerzální kvadratické formy, třídová čísla, zobecněné řetězové zlomky, polotělesa.

RNDr. Alexandr Kazda, Ph.D.

Alexandr Kazda
Vědecký pracovník | KA
Telefon 951 55 3238
Místnost K 313 (4011)
Univerzální algebra, výpočetní složitost, problém splnitelnosti omezení.

prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.

Tomáš Kepka
Profesor | KA
Telefon 951 55 3236
Místnost K 327 (4012a)
Elementární teorie čísel, neasociativní algebra.

Michael Kompatscher, Ph.D.

Michael Kompatscher
Vědecký pracovník | KA
Telefon 951 55 3377
Místnost K 490 (5031)
Univerzální algebra, constraint satisfaction problems.

prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.

Jan Krajíček
Profesor | KA
Telefon 951 55 3239
Místnost K 329 (4013)
Matematická logika, zejména důkazová složitost.

Antoine Mottet,

Antoine Mottet
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost K 304 (4003b)
Univerzální algebra, teorie modelů, constraint satisfaction problems.

Sebastian Opper, Ph.D.

Sebastian Opper
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost
Teorie reprezentací algeber a derivované kategorie.

RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.

Zuzana Patáková
Odborný asistent | KA
Telefon
Místnost K 313 (4011)
Diskrétní a výpočetní geometrie, algebraická a topologická kombinatorika.

doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.

Pavel Příhoda
Docent | KA
Telefon 951 55 3245
Místnost K 309 (4007)
Teorie okruhů.

Eva Ramešová,

Eva Ramešová
THP | KA
Telefon 951 55 3242
Místnost K 308 (4006)
Sekretářka.

doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.

Pavel Růžička
Docent | KA
Telefon 951 55 3245
Místnost K 309 (4007)
Teorie svazů, teorie modulů.

Liran Shaul, Ph.D.

Liran Shaul
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3240
Místnost K 330 (4014)
Komutativní algebra, homologická algebra, derivované kategorie.

doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.

David Stanovský
Docent | KA
Telefon 951 55 3359
Místnost K 307 (4005)
Neasociativní algebraické struktury, samodistributivita a algebraické invarianty uzlů, univerzální algebra, automatické dokazování.

Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.

Jan Šaroch
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3244
Místnost K 331 (4015)
Množinové aspekty teorie modulů.

doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

Jan Šťovíček
Docent | KA
Telefon 951 55 3241
Místnost K 337
Teorie reprezentací asociativních algeber, homologická algebra, souvislosti s homotopickou teorií a algebraickou geometrií.

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

Jan Trlifaj
Profesor | KA
Telefon 951 55 3230
Místnost K 311 (4010)
Teorie reprezentací, komutativní a homologická algebra.

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.

Jiří Tůma
Docent | KA
Telefon 951 55 3240
Místnost K 330 (4014)
Reprezentace svazů, aplikace algebry v informatice.

Mgr. Martina Vaváčková,

Martina Vaváčková
THP | KA
Telefon
Místnost
Grantová manažerka.

Jordan Williamson, Ph.D.

Jordan Williamson
Ekvivariantní stabilní homotopie, derivovaná komutativní algebra.

Pavlo Yatsyna, Ph.D.

Pavlo Yatsyna
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost
Teorie čísel, kvadratické formy, mříže, diskrétní geometrie, celočíselné symetrické matice, algebraická teorie grafů.

doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.

Jan Žemlička
Docent | KA
Telefon 951 55 3349
Místnost K 333 (4018)
Teorie okruhů.

Oficiální seznam pracovníků na webu fakulty.