Lidé

Katedra algebry

doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Zástupce vedoucího katedry

Bc. Johanka Čablíková,
Sekretářka
Telefon 951 55 3242
Místnost K 308 (4006)
Alexey Barsukov, Ph.D.

Alexey Barsukov
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost K 307 (4005)
Constraint Satisfaction, univerzální algebra.

doc. Mgr. Libor Barto, Ph.D.

Libor Barto
Docent | KA
Telefon 951 55 3359
Místnost K 307 (4005)
Výpočetní složitost, univerzální algebra, constraint satisfaction problems.

Isaac Bird, Ph.D.

Isaac Bird
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon, m.74 (4. p.)
Komutativní algebra.

Bc. Johanka Čablíková,

Johanka Čablíková
THP | KA
Telefon 951 55 3242
Místnost K 308 (4006)
Sekretářka.

Nicolas Daans, Ph.D.

Nicolas Daans
Vědecký pracovník | KA
Telefon 778 552 198
Místnost Zirkon, m.19 (1. p.)
Field arithmetic, quadratic forms, number theory, connections with logic and model theory.

Souvik Dey, Ph.D.

Souvik Dey
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon (1.p.)
Komutativní algebra, homologická algebra, teorie kategorií.

prof. RNDr. Aleš Drápal, CSc., DSc.

Aleš Drápal
Profesor | KA
Telefon 951 55 3233
Místnost K 327 (4012a)
Algebraické a kombinatorické vlastnosti binárních systémů (lupy, kvazigrupy, levá distributivita).

Stefano Fioravanti, Ph.D.

Stefano Fioravanti
Univerzální algebra a její aplikace v teoretické informatice, umělá inteligence v algebře.

Stevan Gajović, Ph.D.

Stevan Gajović
Vědecký pracovník | KA
Telefon 951 55 3420
Místnost Zirkon, m.19 (1. p.)
Teorie čísel, modulární křivky.

Dr. rer. nat. Faruk Göloglu,

Faruk Göloglu
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3244
Místnost K 331 (4015)
Booleovské funkce, konečná tělesa a jejich aplikace v kryptografii.

Dr. rer. nat. Siu Hang Man, Ph.D.

Siu Hang Man
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon, m.19 (1. p.)
Analytická teorie čísel.

doc. Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.

Štěpán Holub
Docent | KA
Telefon 951 55 3349
Místnost K 333 (4018)
Kombinatorika na slovech, formalizace matematiky.

doc. Mgr. Vítězslav Kala, Ph.D.

Vítězslav Kala
Docent | KA
Telefon 951 55 3238
Místnost Zirkon, m.19 (1. p.)
Teorie čísel, univerzální kvadratické formy, třídová čísla, zobecněné řetězové zlomky, polotělesa.

prof. RNDr. Tomáš Kepka, DrSc.

Tomáš Kepka
Profesor | KA
Telefon 951 55 3236
Místnost K 327 (4012a)
Elementární teorie čísel, neasociativní algebra.

Michael Kompatscher, Ph.D.

Michael Kompatscher
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3317
Místnost K 315 (4059)
Univerzální algebra a algoritmy, constraint satisfaction problems.

prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.

Jan Krajíček
Profesor | KA
Telefon 951 55 3239
Místnost K 329 (4013)
Matematická logika, zejména důkazová složitost.

Jun Maillard, Ph.D.

Jun Maillard
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon (1.p.)
Homologická algebra, teorie kategorií.

Sebastian Opper, Ph.D.

Sebastian Opper
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon, m.74 (4. p.)
Teorie reprezentací algeber a derivované kategorie.

Dayoon Park, Ph.D.

Dayoon Park
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon (1.p.)
Teorie čísel.

RNDr. Zuzana Patáková, Ph.D.

Zuzana Patáková
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3238
Místnost K 313 (4011)
Diskrétní a výpočetní geometrie, algebraická a topologická kombinatorika.

doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.

Pavel Příhoda
Docent | KA
Telefon 951 55 3245
Místnost K 309 (4007)
Teorie okruhů.

Bernardo Rossi, Ph.D.

Bernardo Rossi
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon (4.p.)
Univerzální algebra.

doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.

Pavel Růžička
Docent | KA
Telefon 951 55 3245
Místnost K 309 (4007)
Teorie svazů, teorie modulů.

Liran Shaul, Ph.D.

Liran Shaul
Odborný asistent | KA
Telefon 951 55 3240
Místnost K 330 (4014)
Komutativní algebra, homologická algebra, derivované kategorie.

doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.

David Stanovský
Docent | KA
Telefon 951 55 3359
Místnost K 307 (4005)
Neasociativní algebraické struktury, samodistributivita a algebraické invarianty uzlů, univerzální algebra, automatické dokazování.

doc. Mgr. Jan Šaroch, Ph.D.

Jan Šaroch
Docent | KA
Telefon 951 55 3244
Místnost K 331 (4015)
Množinové aspekty teorie modulů.

doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.

Jan Šťovíček
Docent | KA
Telefon 951 55 3241
Místnost K 337
Teorie reprezentací asociativních algeber, homologická algebra, souvislosti s homotopickou teorií a algebraickou geometrií.

prof. RNDr. Jan Trlifaj, CSc., DSc.

Jan Trlifaj
Profesor | KA
Telefon 951 55 3230
Místnost K 311 (4010)
Teorie reprezentací, komutativní a homologická algebra.

doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.

Jiří Tůma
Docent | KA
Telefon 951 55 3240
Místnost K 330 (4014)
Reprezentace svazů, aplikace algebry v informatice.

Mgr. Martina Vaváčková,

Martina Vaváčková
THP | KA
Telefon 951 55 3420
Místnost Zirkon, m.19 (1. p.)
Grantová manažerka.

Jordan Williamson, Ph.D.

Jordan Williamson
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon, m.74 (4. p.)
Ekvivariantní stabilní homotopie, derivovaná komutativní algebra.

Pavlo Yatsyna, Ph.D.

Pavlo Yatsyna
Vědecký pracovník | KA
Telefon
Místnost Zirkon (1.p.)
Teorie čísel: kvadratické formy, mříže, diskrétní geometrie, celočíselné symetrické matice, algebraická teorie grafů.

Dmitrii Zhuk, Ph.D.

Dmitrii Zhuk
Vědecký pracovník | KA
Telefon 951 55 3317
Místnost K 315 (4059)
Clone theory, computational complexity, constraint satisfaction problems

doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.

Jan Žemlička
Docent | KA
Telefon 951 55 3349
Místnost K 333 (4018)
Strukturní teorie okruhů. Moduly a abelovské grupy. Abelovské kategorie.

Oficiální seznam pracovníků na webu fakulty.