Studentské akce

Naše katedra pořádá několik společensko-odborných akcí pro studenty.

Každoročně probíhá Škola v přírodě Katedry algebry. Jde o tradiční výjezdní seminář určený pro magisterské a doktorské studenty, učitele a přátele naší katedry. Odbornou část programu tvoří přednášky studentů a hostů na zajímavá témata, postřehy odborníků z praxe i diskuse s absolventy. Čas se samozřejmě najde na všemožné společenské a sportovní aktivity v okolní přírodě.

Každý týden v semestru je vyhrazena hodina na Algebraické kolokvium, po kterém následuje povídání u čaje a sušenek.

Občas chodíme hrát fotbal. Hledá se organizátor, který by jednou za čas objednal hřiště a obeslal tradiční účastníky z řad studentů, učitelů i absolventů.