Studentské akce

Za normálních časů katedra pořádá několik společensko-odborných akcí pro studenty.

Každoročně probíhá Škola v přírodě katedry algebry. Jde o tradiční výjezdní seminář určený pro magisterské a doktorské studenty, učitele a přátele naší katedry. Odbornou část programu tvoří přednášky studentů a hostů na zajímavá témata, postřehy odborníků z praxe i diskuse s absolventy. Čas se samozřejmě najde na všemožné společenské a sportovní aktivity v okolní přírodě.

Každý týden v semestru je vyhrazena hodina na Algebraický čaj, kam chodí studenti i učitelé probrat novinky. (V době covidové pochopitelně ne.)

Občas chodíme hrát fotbal. Hledá se organizátor, který by jednou za čas objednal hřiště a obeslal tradiční účastníky z řad studentů, učitelů i absolventů.