Věda

Výzkum na katedře pokrývá řadu oblastí algebry, matematické logiky, teorie čísel a jejich aplikací v informatice. Níže uvádíme seznam nejdůležitějších oblastí, konktaktní osoby, grantové projekty v těchto oblastech řešené a odkazy na tematické semináře. Kontakty a zaměření jednotlivých členů katedry najdete v sekci Lidé.

Homologická algebra a teorie reprezentací

  • konktatní osoby: Jan Trlifaj, Jan Šťovíček, Liran Shaul
  • semináře: Algebraický seminář, Seminář z komutativní homologické algebry
  • granty: [GAČR] Homologická a strukturní teorie v geometrických kontextech (Jan Šťovíček), [Primus] Kategoriální Knörrerova periodicita, clusterové kategorie a tensorově triangulovaná geometrie (Sebastian Opper), [GAUK] Metody homotopické teorie ve vychylující teorii (Chiara Sava)

Univerzální algebra, matematická logika a výpočetní složitost

Teorie čísel

  • konktatní osoba: Víťa Kala, Pavlo Yatsyna
  • semináře: Seminář z teorie čísel
  • granty: [GAČR Junior Star] Univerzální kvadratické formy a třídová čísla (Víťa Kala), [GAČR PIF] Aritmetické vlastnosti Hopf-Galoisových rozšíření (Daniel Gil-Muňoz), [Primus] Statistické vlastnosti totálně reálných číselných tělesech (Pavlo Yatsyna)

Neasociativní algebraické struktury

Výpočetní aspekty algebry a geometrie

Katedra algebry dále využívá financování několika institucionálních projektů: Cooperatio SCI-Mathematics pro rozvoj matematické sekce (Vít Dolejší), UNCE Průniky algebry, geometrie a informatiky pro mladé pracovníky (Libor Barto) a projekt SVV na podporu doktorandů (Jan Žemlička).

Vybrané starší projekty: