Věda

Výzkum na katedře pokrývá řadu oblastí algebry, matematické logiky, teorie čísel a jejich aplikací v informatice. Níže uvádíme seznam nejdůležitějších oblastí, konktaktní osoby, grantové projekty v těchto oblastech řešené a odkazy na tematické semináře. Kontakty a zaměření jednotlivých členů katedry najdete v sekci Lidé.

Homologická algebra a teorie reprezentací

  • konktatní osoby: Jan Trlifaj, Jan Šťovíček, Liran Shaul
  • semináře: Algebraický seminář, Seminář z komutativní homologické algebry
  • granty: [GAČR] Symetrie, duality a aproximace v derivované algebraické geometrii a teorii reprezentací (Jan Šťovíček), [GAČR Junior] Cohen-Macaulayovy okruhy a jejich aplikace ve vyšší algebře a topologii (Liran Shaul)

Univerzální algebra, matematická logika a výpočetní složitost

Teorie čísel

  • konktatní osoba: Víťa Kala
  • semináře: Seminář z teorie čísel
  • granty: [GAČR Junior Star] Univerzální kvadratické formy a třídová čísla (Víťa Kala), [Primus] Univerzální kvadratické formy: geometrie a analýza (Víťa Kala), [GAUK] Číselné systémy v mřížích (Jakub Krásenský)

Neasociativní algebraické struktury

Výpočetní aspekty algebry a geometrie

  • konktatní osoby: Štěpán Holub (slova, formalizace), Faruk Göloglu (kryptografie), Zuzaná Patáková (výpočetní geometrie)
  • semináře: Seminář z kombinatorické, algoritmické a finitní algebry
  • granty: [GAČR] Formalizace kombinatoriky na slovech (Štěpán Holub), [GAČR] Kryptografie založená na konečných tělesech (Faruk Göloglu), [Primus] Algebraické metody v diskrétní geometrii a topologii (Zuzana Patáková)

Katedra algebry dále využívá financování několika institucionálních projektů: UNCE pro mladé pracovníky (Jan Krajíček), SVV pro doktorandy (Jan Žemlička), Progres Q-49 pro rozvoj matematické sekce (Vít Dolejší).