Open Access

Open Access, neboli také otevřený přístup, je nový způsob vědeckého publikování, oproti klasickému způsobu prostřednictvím vědeckých časopisů s omezeným (placeným) přístupem. Jeho cíl je tzv. volný a bezplatný přístup k informacím pro kohokoliv, kdo projeví zájem. 

Mezi výhody Open Access patří neomezený přístup k odborné recenzované literatuře, rychlejší sdílení informací. 

Modelů publikování je několik: 

Zelená cesta Open Access

Model zelené cesty je založený na zpřístupňování vědeckých textů, a to převážně pomocí preprintů a postprintů a to tak, že je autor uloží do otevřeného repozitáře. Autor zajišťuje otevřený přístup s ohledem na práva k dílu. 

V dnešní době mnoho vydavatelů povoluje vkládání do institucionální či oborových repozitářů (tzv. self-archiving nebo autoarchivace). Často se tak děje s preprinty (tyto texty totiž často ještě neprošly recenzním řízením) či pomocí postprintů (tyto texty již recenzním řízením prošly, nemají ale grafickou úpravu časopisu, který je vydává). Tato zelená cesta často publikuje vědecké práce s několikaměsíčním zpožděním (zpravidla 6, 12 či 24 měsíců), s tzv. embargem. 

Příklad oborového repozitářearXiv

Zlatá cesta Open Access

Model zlaté cesty znamená publikování textu v časopise s otevřeným přístupem. Přístup k článku zajišťuje poté již vydavatel. Konečný uživatel nenese žádnou finanční zátěž. Finanční zátěž nese autor či instituce, který platí tzv. APC poplatky. 

Mnoho časopisů se ale nevydává čistě „Zlatou cestou“, uchylují se k tzv. hybridnímu přístupu. Tj. za některé texty platí autor a text je volně přístupný (často označený jako Open Access článek). Zbylé texty v časopise podléhají zpoplatnění.