Katedra algebry

Katedra algebry poskytuje většinu algebraických přednášek na Matematicko-fyzikální fakultě MFF UK. Na katedře provádíme výzkum zejména v těchto oborech: homologická algebra, logika, univerzální algebra v souvislostech s teoretickou informatikou, asociativní algebry a moduly, grupy a binární systémy.

Docent Libor Barto z naší katedry je vedoucí ERC Consolidator grantu (ERC CoG) číslo 771005, "Symmetry in Computational Complexity" poskytovaného Evropskou výzkumnou radou (ERC).

Katedra algebry nabízí jeden doktorský studijní program

dva magisterské studijní programy

a dva bakalářské studijní programy:

Studijní plány a další informace o studiu naleznete na webu MFF UK a na webu garanta studijních programů .