Výsledek výběrového řízení na obsazení následujících
vědeckých míst typu „postdok“ ve fyzikální sekci
s termínem podání přihlášek 4. ledna 2019

vypsaného v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495
„Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy“
a inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 3. 12. 2018

 

Uspěli tito uchazeči/uchazečky:

 • výzkumný pracovník v oboru fyzika kondenzovaných látek na Katedře fyziky nízkých teplot

  kód pracovního místa: 201901-PD-KFNT

  Dr. Anastasia Sklyarova

 • výzkumný pracovník v oblasti fyziky povrchů a rozhraní, plazmatu či kosmické fyziky na Katedře fyziky povrchů a plazmatu

  kód pracovního místa: 201901-PD-KFPP

  Dr. Victor Montagud Camps

 • výzkumný pracovník v oblasti výzkumu a vývoje nanočástic pro použití v nano- a bio-fotonice a pro rozvoj pokročilých metod optické spektroskopie a mikro-spektroskopie (včetně detekce a spektroskopie jednotlivých nanočástic) na Katedře chemické fyziky a optiky

  kód pracovního místa: 201901-PD-KCHFO

  Dr. Tarcio de Castro Silva.

 

Praha dne 22. února 2019

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK