Čj. UKMFF/120602/2019

Výsledek výběrového řízení na obsazení následujících
pracovních míst ve fyzikální sekci
s termínem podání přihlášek 31. března 2019

inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 22. 2. 2019


Uspěli tito uchazeči/uchazečky:

FYZIKÁLNÍ SEKCE

 • profesor/ka ve Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě AP4 v oboru fyzika se zaměřením na biofyziku a  chemickou fyziku

  kód pracovního místa: 201903-AP4-FUUK
  prof. RNDr. Marek Procházka, Dr.

 • docent/ka v Ústavu částicové a  jaderné fyziky ve mzdové třídě AP3 v oboru fyzika se zaměřením na subjadernou fyziku

  kód pracovního místa: 201903-AP3-UCJF
  doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.

 • akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice ve Fyzikálním ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oboru fyzika se zaměřením na optiku a optoelektroniku

  kód pracovního místa: 201903-VP2A-FUUK
  RNDr. Jakub Zázvorka, Ph.D.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře fyziky materiálů ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika se zaměřením na fyziku materiálů

  kód pracovního místa: 201903-AP2-KFM
  RNDr. Peter Minárik, Ph.D.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře chemické fyziky a optiky ve mzdové třídě AP2 v oboru fyzika se zaměřením na optoelektroniku

  kód pracovního místa: 201903-AP2-KCHFO
  RNDr. Lukáš Nádvorník, Ph.D.

 • akademický vědecký pracovník /pracovnice na Katedře fyziky atmosféry ve mzdové třídě VP2

  kód pracovního místa: 201903-VP2A-KFA
  místo nebylo obsazeno (nepřihlásil/a se žádný uchazeč/ka)


INFORMATICKÁ SEKCE

 • profesor/ka v Informatickém ústavu UK ve mzdové třídě AP4 v oboru informatika se zaměřením na teoretickou informatiku

  kód pracovního místa: 201903-AP4-IUUK
  prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.

 • docent/ka v Ústavu formální a  aplikované lingvistiky ve mzdové třídě AP3 v oboru zpracování přirozeného jazyka se zaměřením na strojový překlad

  kód pracovního místa: 201903-AP3-UFAL
  doc. Mgr. Ondřej Bojar, Ph.D.

 • odborný asistent/odborná asistentka v Ústavu formální a aplikované lingvistiky ve mzdové třídě AP2 v  oboru zpracování přirozeného jazyka se zaměřením na strojové učení bez učitele, syntaktickou analýzu a strojový překlad

  kód pracovního místa: 201903-AP2-UFAL
  Mgr. David Mareček, Ph.D.

 • akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice v Ústavu formální a aplikované lingvistiky ve mzdové třídě VP2 v oboru zpracování přirozeného jazyka se zaměřením na digital humanities, korpusovou lingvistiku a obecnou a  počítačovou lingvistiku

  kód pracovního místa: 201903-VP2A-UFAL
  Mgr. Silvie Cinková, Ph.D.
  RNDr. Jiří Hana, Ph.D.

 • akademický vědecký pracovník/akademická vědecká pracovnice na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů ve mzdové třídě VP2 v oboru softwarové systémy.

  kód pracovního místa: 201903-VP2A-KDSS
  Mgr. Vojtěch Horký, Ph.D.

 • lektor/ka v Ústavu formální a  aplikované lingvistiky ve mzdové třídě L2 v oboru zpracování přirozeného jazyka se zaměřením na zpracování mluvené řeči.

  kód pracovního místa: 201903-L2-UFAL
  Mgr. Nino Peterek, Ph.D.

 • lektor/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru informatika se zaměřením na umělou inteligenci a robotiku.

  kód pracovního místa: 201903-L2-KTIML
  RNDr. David Obdržálek, Ph.D.


MATEMATICKÁ SEKCE

 • docent/ka na Katedře algebry ve mzdové třídě AP3 v oboru algebra

  kód pracovního místa: 201903-AP3-KA
  doc. Mgr. Pavel Růžička, Ph.D.

 • docent/ka na Katedře pravděpodobnosti a  matematické statistiky ve mzdové třídě AP3 v oboru matematická statistika se zaměřením na neparametrickou statistiku

  kód pracovního místa: 201903-AP3-KPMS
  doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky ve mzdové třídě AP2 v oboru ekonometrie, optimalizace nebo finanční a pojistná matematika

  kód pracovního místa: 201903-AP2-KPMS
  místo nebylo obsazeno (nepřihlásil/a se žádný uchazeč/ka)

 • odborný asistent/odborná asistentka na Katedře numerické matematiky ve mzdové třídě AP2 v oboru numerická analýza a výpočtová matematika.

  kód pracovního místa: 201903-AP2-KNM
  Stefano Pozza, Ph.D.

 • lektor/ka na Katedře didaktiky matematiky v oboru matematika se zaměřením na algebru a geometrii a  s orientací v deskriptivní geometrii a její výuce.

  kód pracovního místa: 201903-L2-KDM
  RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D.


Praha dne 2. května 2019

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK