Čj. UKMFF/108395/2019

Výsledek výběrového řízení na obsazení
pracovních míst na Katedře tělesné výchovy
s termínem podání přihlášek 31. března 2019

inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 22. 2. 2019:


lektor/ka tělesné výchovy se zaměřením na raketové sporty (tenis, squash, stolní tenis, badminton), míčové sporty a pobyt v přírodě (zimní a letní outdoorové aktivity),
kód pracovního místa: 201903-L1-KTVRS; přijat

Mgr. Pavel Šodek


lektor/ka tělesné výchovy se zaměřením na míčové sporty – zejména volejbal a pobyt v přírodě (zimní a letní outdoorové aktivity),
kód pracovního místa: 201903-L1-KTVMS;

místo nebylo obsazeno.

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK