Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovních míst
asistentů s termínem podání přihlášek 30. ledna 2020

inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK od 16. 12. 2019

 

Ve výběrovém řízení uspěli:

Katedra aplikované matematiky
kód pracovního místa 202001-AP1-KAM
Pankaj Kumar

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
kód pracovního místa 202001-AP1-KTIML
Shival Dubey
Kateřina Macková
Simona Ondrčková
Mohammed Shafakhatul Khan

Ústav formální a aplikované lingvistiky
kód pracovního místa 202001-AP1-UFAL
Sunit Bhattacharya
Kishore Kashyap
Tomasz Limisiewicz
Mohtaba Moattari.

Na pracovní místa pod kódy 202001-AP1-KSVI, 202001-AP1-KDSS, 202001-AP1-KSI202001-AP1-IUUK
se nepřihlásili žádní uchazeči/uchazečky.

 

Praha 24. února 2020
Čj. UKMFF/8661/2020

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. v. r.
děkan MFF UK