Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovních míst
akademických pracovníků AP1
s termínem podání přihlášek 15. srpna 2019

inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 7. června 2019


Katedra softwaru a výuky informatiky, kód pracovního místa: 201908-AP1-KSVI

 • Vojtěch Černý
 • Tomáš Iser
 • Tobias Rittig

Katedra aplikované matematiky, kód pracovního místa: 201908-AP1-KAM

 • Michal Berg
 • Denys Bulavka
 • Nikola Jedličková
 • Matěj Konečný

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů, kód pracovního místa: 201908-AP1-KDSS

 • Jan Pacovský

Katedra softwarového inženýrství, kód pracovního místa: 201908-AP1-KSI

 • Pavel Čontoš
 • Marek Dobranský

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, kód pracovního místa: 201908-AP1-KTIML

 • Ondřej Mička

Ústav formální a aplikované lingvistiky, kód pracovního místa: 201908-AP1-UFAL

 • Mariia Anisimova
 • Jakub Arnold
 • Zdeněk Kasner
 • Ishola Olajide Kolawole
 • David Kubeša
 • Dominik Macháček
 • Sourabrata Mukherjee
 • Shakeel Ahmad Sheikh
 • Klára Vaníčková.

Informatický ústav Univerzity Karlovy, kód pracovního místa: 201908-AP1-IUUK

 • do lhůty pro podávání přihlášek nebyla zaregistrována žádná přihláška.


Praha, 28. srpna 2019
Čj. UKMFF/248425/2019


Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK