Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovních míst
akademických pracovníků AP1
s termínem podání přihlášek 15. dubna 2019

inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 14. března 2019


Uspěli tito uchazeči/uchazečky:

Katedra softwaru a výuky informatiky (kód pracovního místa 201904-AP1-KSVI)

 • Mgr. Filip Matzner
 • Mgr. Vít Šefl

Katedra aplikované matematiky (kód pracovního místa 201904-AP1-KAM)

 • Mgr. Josef Amemori
 • Mgr. Elif Garajová
 • Mgr. Peter Zeman

Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (kód pracovního místa 201904-AP1-KDSS)

 • nepřihlásil/a se žádný uchazeč/ka

Katedra softwarového inženýrství (kód pracovního místa 201904-AP1-KSI)

 • Mgr. Tomáš Faltín
 • Mgr. Robert Husák

Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (kód pracovního místa 201904-AP1-KTIML)

 • nepřihlásil/a se žádný uchazeč/ka

Ústav formální a aplikované lingvistiky (kód pracovního místa 201904-AP1-UFAL)

 • Mgr. Michal Auersperger
 • Mgr. Vojtěch Hudeček
 • Mgr. Jakub Náplava

Informatický ústav Univerzity Karlovy (kód pracovního místa 201904-AP1-IUUK)

 • Mgr. Jan Bok
 • Mgr. Michal Opler
 • Mgr. Jakub Pekárek
 • Mgr. Veronika Slívová.


Praha dne 29. dubna 2019

Čj. UKMFF/118554/2019

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK