Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků AP1 s termínem podání přihlášek 10. prosince 2018


Katedra softwaru a výuky informatiky, kód pracovního místa

201812-AP1-KSVI:
Ing. Ivo Kondapaneni
Mgr. David Kuboň
Mgr. Petr Vévoda


Katedra aplikované matematiky, kód pracovního místa

201812-AP1-KAM:
nepřihlásil se žádný uchazeč


Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů, kód pracovního místa

201812-AP1-KDSS:
nepřihlásil se žádný uchazeč


Katedra softwarového inženýrství, kód pracovního místa

201812-AP1-KSI:
nepřihlásil se žádný uchazeč


Katedra teoretické informatiky a matematické logiky, kód pracovního místa

201812-AP1-KTIML:
Mgr. Miloš Chromý
Mgr. Jiří Švancara


Ústav formální a aplikované lingvistiky, kód pracovního místa

201812-AP1-UFAL:
Mgr. Karolína Hořeňovská


Informatický ústav Univerzity Karlovy, kód pracovního místa

201812-AP1-IUUK:
Mgr. Pavel Dvořák
Mgr. Radek Hušek
Mgr. Peter Korcsok
Mgr. Karel Král.


Praha dne 20. prosince 2018

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK