Výsledek výběrového řízení na obsazení následujících
akademických pozic v informatické sekci
s termínem podání přihlášek 28. února 2019

inzerovaného ve veřejné části internetových stránek a na úřední desce MFF UK
od 18. října 2018


Odborný/á asistent/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů, kód pracovního místa 201902-AP2-KDSS:
místo nebylo obsazeno.


Odborný/á asistent/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru teoretická informatika, kód pracovního místa 201902-AP2-KTIMLTI:
RNDr. Jakub Bulín, Ph.D.


Odborný/á asistent/ka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru umělá inteligence, kód pracovního místa 201902-AP2-KTIMLUI:
místo nebylo obsazeno.


Praha dne 17. dubna 2019

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK