Výsledek výběrového řízení
na obsazení pozic lektora/lektorky na Katedře tělesné výchovy MFF UK
s termínem podání přihlášek 12. listopadu 2018


lektor/ka tělesné výchovy se zaměřením na aerobik, dancefitness, power yogu, TRX, plavání a pobyt v přírodě (zimní a letní outdoorové aktivity), kód pracovního místa: 201811-L1-KTVAR

Mgr. Jana Pospíšilová


lektor/ka tělesné výchovy se zaměřením na raketové sporty (tenis, squash, stolní tenis, badminton), míčové sporty a pobyt v přírodě (zimní a letní outdoorové aktivity): kód pracovního místa: 201811-L1-KTVRS

Mgr. Milan Šafr.


Praha dne 27. listopadu 2018

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., v. r.
děkan MFF UK