Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
vypisuje výběrové řízení na obsazení následujících akademických pozic
na Katedře tělesné výchovy
s termínem podání přihlášek 31. března 2019

 

Lektor/ka tělesné výchovy se zaměřením na raketové sporty (tenis, squash, stolní tenis, badminton), míčové sporty a pobyt v přírodě (zimní a letní outdoorové aktivity).
kód pracovního místa: 201903-L1-KTVRS
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání pedagogického směru.
Nástup od 1. července 2019 nebo podle dohody.

Lektor/ka tělesné výchovy se zaměřením na míčové sporty – zejména volejbal a pobyt v přírodě (zimní a letní outdoorové aktivity).
kód pracovního místa: 201903-L1-KTVMS
Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání pedagogického směru.
Nástup 1. září 2019 nebo podle dohody.

 

Vlastnoručně podepsané přihlášky a požadované doklady je třeba zaslat v digitální formě na e-mailovou adresu <konkurzy@dekanat.mff.cuni.cz>.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklad o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe.

Termín pro podávání přihlášek: 31. března 2019