V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení funkčních míst vedoucích pracovišť s termínem podání přihlášek 24. února 2023


Fyzikální sekce


Ředitel Ústavu teoretické fyziky

Kód pracovního místa: 202302-VED-UTF

Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem ve fyzikálních oborech, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. červenec 2023


Ředitel Fyzikálního ústavu Univerzity Karlovy

Kód pracovního místa: 202302-VED-FU

Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem v relevantním oboru, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. říjen 2023


Ředitel Astronomického ústavu Univerzity Karlovy

Kód pracovního místa: 202302-VED-AU

Kvalifikační a jiné předpoklady: Jmenování profesorem nebo docentem v relevantním oboru, výzkumná a pedagogická praxe v oboru pěstovaném na pracovišti, publikační aktivita v impaktovaných časopisech nebo v periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru, schopnost koordinace aktivit pracoviště, významná motivace pro vedení pracoviště a pro podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti. Manažerské schopnosti pro vykonávání funkce.

Předpokládané datum nástupu: 1. srpen 2023


SPOLEČNÉ POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <positions@matfyz.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity,
  • přehled citační odezvy,
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky.

Termín pro podávání přihlášek: 24. 2. 2023

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Zveřejněno 15. 12. 2022