V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst z projektů OP VVV
s termínem podání přihlášek 8. 11. 2021


Fyzikální sekce

Hostující profesor/ka na Ústavu částicové a jaderné fyziky v oboru teoretická fyzika
Kód pracovního místa: 202111-HP-UCJF
Kvalifikační a jiné předpoklady: Pozice je otevřená v oblasti teoretické fyziky. Od uchazeče se očekává, že bude vyučovat dva nové kurzy na Bc. nebo MSc. úrovni (90 minut týdně každý). Učební plány kurzů navrhne žadatel a jsou nedílnou součástí žádosti. Minimálně jeden z kurzů by měl představit témata související s nedávným výzkumem. Veškerá výuka bude v angličtině; znalost českého jazyka není nutná. Asistenta pedagoga pro oba kurzy zajistí fakulta. Neformální dotazy jsou vítány a mohou být zaslány proděkanovi pro výzkum a mezinárodní záležitosti prof. Zdeňku Doležalovi Zdenek.Dolezal@mff.cuni.cz. Pozice je financována z českého operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt OP VVV č. CZ.02.2.69/0,0/0,0/16_015/0002362. Financování je k dispozici na jeden semestr (5 měsíců), s nástupem nejlépe v období od 1. ledna 2022 do 28. února 2022. Hrubá měsíční mzda je 84 000 Kč. Škola bude poskytovat pomoc s vyhledáváním bydlení a škol pro rodinné příslušníky (v Praze jsou k dispozici předškolní, základní a střední školy v anglickém jazyce). Žadatel musí být mezinárodně uznávaným vědeckým pracovníkem ve své výzkumné oblasti s alespoň odbornou pozicí docenta ve fyzice nebo související oblasti. Učební plány kurzů navrhne žadatel jako součást přihlášky. Podepsanou přihlášku (motivační dopis) společně s životopisem, seznamem publikací, popisem výzkumu a výuky, kopií diplomu PhD a osnovami obou navrhovaných kurzů je třeba zaslat e-mailem na adresu konkurzy@mff.cuni.cz.
Nástup: 1. ledna 2022 nebo dle dohody.


Matematická sekce

Výzkumný pracovník na Katedře algebry a v Matematickém ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oblasti algebry, geometrie, teorie čísel nebo matematické logiky.
Kód pracovního místa: 202111-VP-KA
Uvedená pozice je vypsána v rámci projektu OP VVV Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976. Kontrakt je na dobu 1 rok, nástup je možný nejpozději k 1. lednu 2022.
Kvalifikační a další předpoklady: výzkumný pracovník s titulem Ph.D. v matematice nebo příbuzných oblastech udělený ne dříve než 7 let před termínem nástupu (může se prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a vojenské služby), který v průběhu posledních 3 let minimálně 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo byl po tuto dobu studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí. Kandidát musí prokázat publikační činnost v posledních 3 letech v databázích Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo MathSciNet.

Výzkumný pracovník v Matematickém ústavu UK ve mzdové třídě VP2 v oblasti matematického modelování a numerické matematiky
Kód pracovního místa: 202111-VP-MUUK
Uvedená pozice je vypsána v rámci projektu OP VVV Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495. Kontrakt je na dobu 8 měsíců, nástup je možný nejpozději k 1. lednu 2022,
Kvalifikační a další předpoklady: výzkumný pracovník s titulem Ph.D. v matematice nebo příbuzných oblastech udělený ne dříve než 7 let před termínem nástupu (může se prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci, ošetřování člena rodiny po více než 90 dní a vojenské služby), který v průběhu posledních 3 let minimálně 2 roky působil mimo území ČR v oblasti výzkumu na pracovní úvazek minimálně 0,5 nebo byl po tuto dobu studentem Ph.D. (či obdobné formy) v zahraničí. Kandidát musí prokázat publikační činnost v posledních 3 letech v databázích Thomson Reuters Web of Science, Scopus nebo MathSciNet.


SPOLEČNÁ ČÁST PRO VYPISOVANÁ MÍSTA

Vlastnoručně podepsanou naskenovanou přihlášku do výběrového řízení a požadované doklady je třeba zaslat nejpozději 8. 11. 2021 v digitální formě na e-mailovou adresu konkurzy@mff.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Požadovanými doklady jsou:

  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • popis vědeckých plánů
  • doklad o udělení titulu Ph.D.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů na e-mail konkurzy@mff.cuni.cz uchazeč zajistí, aby byly na tutéž e-mailovou adresu zaslány dva doporučující dopisy. V předmětu zprávy s těmito dopisy je rovněž třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.Zveřejněno 8. 10. 2021