V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovních míst lektorů na informatické sekci
s termínem podání přihlášek 20. dubna 2022


Informatická sekce

Lektor/ka na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě L2 v oboru informatika se zaměřením na programování (algoritmizace, Python, C#) a učitelství informatiky.

Kód pracovního místa: 202204-L2-KSVI

Popis pracovní činnosti: Pedagogická a tvůrčí činnost v oboru. Vedení zejména základní výuky i studentských prací a projektů. Tvorba učebních materiálů. Volitelně zapojení do vědecké a projektové práce. Zkrácený pracovní úvazek je možný.

Kvalifikační a jiné předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost vedení studentských prací a projektů. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce, schopnost vedení výuky v anglickém jazyce je výhodou. Zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích a případná publikační aktivita jsou výhodou.

Nástup: 1. září 2022 nebo podle dohody.


Lektor/ka na Katedře aplikované matematiky ve mzdové třídě L2 v oboru teoretická informatika a diskrétní matematika.

Kód pracovního místa: 202204-L2-KAM

Popis pracovní činnosti: Pedagogická a tvůrčí činnost v oboru. Vedení výuky a studentských prací a projektů. Tvorba učebních materiálů. Volitelně zapojení do vědecké a projektové práce. Zkrácený pracovní úvazek je možný.

Kvalifikační a jiné předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost vedení studentských prací a projektů. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce, schopnost vedení výuky v anglickém jazyce je výhodou. Zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích a případná publikační aktivita jsou výhodou.

Nástup: 1. září 2022 nebo podle dohody.


Lektor/ka na Katedře distribuovaných a spolehlivých systémů ve mzdové třídě L2 v oboru informatika se zaměřením na systémové programování (Linux, C, Arduino) a systémovou administraci (Linux, bash, git, btrfs, podman, základy sítí).

Kód pracovního místa: 202204-L2-KDSS

Popis pracovní činnosti: Pedagogická a tvůrčí činnost v oboru. Vedení výuky a studentských prací a projektů. Tvorba učebních materiálů. Volitelně zapojení do vědecké a projektové práce. Zkrácený pracovní úvazek je možný.

Kvalifikační a jiné předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost vedení studentských prací a projektů. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce, schopnost vedení výuky v anglickém jazyce je výhodou. Zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích a případná publikační aktivita jsou výhodou.

Nástup: 1. září 2022 nebo podle dohody.


Lektor/ka na Katedře softwarového inženýrství ve mzdové třídě L2 v oboru informatika se zaměřením na vývoj software a webové technologie.

Kód pracovního místa: 202204-L2-KSI

Popis pracovní činnosti: Pedagogická a tvůrčí činnost v oboru. Vedení výuky a studentských prací a projektů. Tvorba učebních materiálů. Volitelně zapojení do vědecké a projektové práce. Zkrácený pracovní úvazek je možný.

Kvalifikační a jiné předpoklady: Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, praktická zkušenost s vývojem rozsáhlejších softwarových systémů, pokročilá znalost alespoň jednoho z jazyků C++, C#, Java, JavaScript nebo podobných. Pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost vedení studentských prací a projektů. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce, schopnost vedení výuky v anglickém jazyce je výhodou. Zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích a případná publikační aktivita jsou výhodou.

Nástup: 1. září 2022 nebo podle dohody.


SPOLEČNÉ POKYNY PRO POZICE LEKTORŮ

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis včetně přehledu publikací a popularizačních aktivit,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • motivační dopis.

Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz> byl zaslán jeden doporučující dopis; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Termín pro podávání přihlášek: 20. dubna 2022

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.


Zveřejněno 9. 3. 2022