V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
lektora/lektorky na Katedře tělesné výchovy
s termínem podání přihlášek 15. dubna 2020


Lektor/ka tělesné výchovy se zaměřením na míčové sporty ve mzdové třídě L1 nebo L2

Kód pracovního místa: 202004-L1-KTV

Popis pracovní činnosti: Výuka míčových sportů, zejména volejbalu. Vedení kurzů pobytu v přírodě (zimní a letní outdoorové aktivity).

Kvalifikační předpoklady: Vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, schopnost plynné komunikace v českém jazyce.

Nástup: 1. září 2020 nebo podle dohody


Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe.

Termín pro podávání přihlášek: 15. dubna 2020

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.