V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy
vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
lektora anglického jazyka
s termínem podání přihlášek 31. října 2022


Lektor/ka anglického jazyka na Katedře jazykové přípravy ve mzdové třídě L2 (na částečný nebo celý pracovní úvazek)

Kód pracovního místa: 202210-L2-KJP

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské humanitní nebo pedagogické vzdělání v oboru anglická filologie, u rodilých mluvčích vysokoškolské vzdělání.

Doklady požadované k přihlášce: motivační dopis, doklady o vzdělání, strukturovaný životopis, popis dosavadní praxe.

Nástup: 1. února 2023 nebo dle dohody.

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Termín pro podávání přihlášek: 31. října 2022.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Zveřejněno 5. 9. 2022