V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje
Děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
výběrové řízení na obsazení pracovního místa
lektora/lektorky na Katedře jazykové přípravy
s termínem podání přihlášek 15. dubna 2020


Lektor/ka anglického jazyka (na částečný nebo celý pracovní úvazek) ve mzdové třídě L1 nebo L2

Kód pracovního místa: 202004-L1-KJP

Kvalifikační předpoklady: Vysokoškolské humanitní nebo pedagogické vzdělání v oboru anglická filologie, u rodilých mluvčích vysokoškolské vzdělání. Zkušenost s výukou předmětu „Akademická angličtina“ je výhodou.

Nástup: 1. září 2020 nebo podle dohody


Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu <konkurzy@mff.cuni.cz>. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Doklady požadované k přihlášce jsou:

  • strukturovaný životopis,
  • doklady o vzdělání,
  • popis dosavadní praxe,
  • seznam publikační aktivity.

Termín pro podávání přihlášek: 15. dubna 2020

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.